U toku su pripreme programa BGpraksa!

Univerzitet u Beogradu i Gradska uprava Grada Beograda raspisuju konkurs za učešće u programu univerzitetske prakse u gradskoj upravi, javnim preduzećima, ustanovama kulture i gradskim opštinama Grada Beograda.

Pozivaju se studenti završnih godina sa sledećih visokoškolskih ustanova:

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko- geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku  hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti

da se prijave za program tromesečne radne prakse uz mentorsku podršku.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti skenirana dokumenta i uključiti ih u elektronski  formular – prijavu:
– uverenje o studiranju (obavezno)
– fotografiju (opciono)

Kandidati koji uđu u uži izbor biće u obavezi da dostave originalnu dokumentaciju na uvid.

ROK ZA PRIJAVU: 5.maj 2019.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Početak prakse planiran je za 17.jun 2019.

Sledi pregled otvorenih pozicija prema institucijama učesnicima u programu:

Gradska preduzeća    

Gradske opštine   

Gradska uprava    

Ustanove kulture

 

Opširnije na sajtu Centra za razvoj karijere: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here