U vezi sa ili vezano za ili s tim u vezi? – nedoumice

Nepravilne i „nakalemljene” konstrukcije su – što preko stranih jezika, što preko naše lenjosti – ušle u jezik i polako nadiru u sve njegove sfere. Nije nužno biti jezički čistunac i isterivati „jezičku pravdu” po svaku cenu. Ali sistem (jezički, kao i svaki drugi) mora postojati kako bi se održala funkcionalnost i svrsishodnost samog jezika.

U vezi s tim ILI u vezi toga?

Ispravno se piše:

 • u vezi s tim,
 • u vezi s čime,
 • u vezi s vašim pitanjem

U vezi sa ILI u vezi

Oni koji su u vezi sa nekim znaju da nikad ne mogu biti u vezi (tog) nekog. Imenica veza zahteva instrumental sa predlogom s / sa:

 • u vezi sa mojim poslom, ne u vezi mog posla;
 • u vezi sa onom pričom, ne u vezi one priče;
 • u vezi sa mojim ugovorom, ne u vezi mog ugovora.
 • u vezi sa poslom

Takođe, konstrukcija vezano za (vezano za vaše rešenje, vezano za pređašnji razgovor) nije odlika dobrog jezičkog stila.

Kontaktirajte sa mnom… u vezi sa poslom

Glagol kontaktirati znači ostvariti vezu ili kontakt sa nekim, pa imenica mora da stoji u instrumentalu sa predlogom s / sa:

 • Kontaktirali su sa predsednikom Vlade;
 • Možete kontaktirati sa mnom ako vam nešto nije jasno;
 • Kontaktiraćemo s vama.

Ako vam se, ipak, ne dopada ovakva konstrukcija ili ste jednostavno od onih – E, baš neću i Niko tako ne govori, zamenite je nekim drugim glagolom: 

 • Razgovarali su sa predsednikom Vlade
 • Možete me pozvati ako vam nešto nije jasno;
 • Javićemo vam se.

OSTALE NEPRAVILNE KONSTRUKCIJE

Po prvi put

Predlog po uz redne brojeve označava koliko se puta neka radnja ponavljala u jednom nizu:

 • po treći put se vraćam u stan (radnja koja se ponavlja je vraćanje);
 • po stoti put ti kažem (radnja koja se ponavlja je govorenje);
 • po peti put pada ispit (ponavlja se padanje ispita).

Ono što se dešava prvi put nema niz na koji se nadovezuje: prvi put to čujem, prvi put padam ispit. Međutim, po prvi put se može upotrebiti kad je radnja koja se vrši jedan u nizu sličnih događaja:

 • po prvi put se naljutio zbog mog kašnjenja (prvi put otkad kasnim on se naljutio zbog toga);
 • Prvi put se naljutio zbog kašnjenja (radnja se prvi put desila i da ne postoji niz na koji se nastavlja).

Ako se ne naslućuje taj niz događaja, upotreba predloga po nije opravdana uz redni broj prvi.

Par ili nekoliko

Konstrukciju par nečega treba izbegavati, jer par u osnovnom značenju podrazumeva dva pojma. U svakom drugom slučaju, valjano je upotrebiti izraz nekoliko.

 • Daj mi par bombona (od lingviste ili znalca biste dobili samo dve);
 • Stižem za par minuta (lingvista ili znalac bi vas čekao samo dva minuta). 

Ostaću par dana kod tebe (kod lingviste duže od dva nećete. Osim ako nije baš pronicljiv, pa zna da ste „u škripcu”).

Vreti – ne vriti

Izjutra svi bunovni čekamo da kafa provri kako bi nam „vratila pamet  glavu”. Glagol je vreti (ne vriti) menja se ovako: vrim, vriš, vri,… oni vru.

 Čaj je vreo na šporetu; Čorba je vrela u loncu (nije isto što i vreo čaj i vrela čorba, gde su vreo i vrela pridevi).

Bez da

Konstrukcija bez da je najverovatnije preko nemačkog jezika ušla kod nas u upotrebu. Predlog bez zahteva uz sebe imenicu, zamenicu ili neku drugu imensku reč.

Ima toliko načina na koje možete da preformulišete ovaj izraz. Progovorio je bez da su ga pitali možete iskazati ovako: Progovorio je a da ga nisu pitali, Progovorio je iako /mada/premda ga nisu pitali.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here