Udruženje Prevent raspisuje konkurs za nove volontere

Udruženje Prevent angažuje mlade, motivisane, proaktivne, otvorene osobe za rad sa osetljivim društvenim grupama

Udruženje Prevent Vas poziva da se uključite u rad organizacije i budete deo nove generacije volontera koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu i šire. Prevent je udruženje građana koje radi na teritoriji Grada Novog Sada od 2004. godine. Prevent ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, narkomanije, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice.Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Volonteri  će biti uključeni u rad cele organizacije i prvenstveno kao voditelji radionica na projektu „Svratište za seksualne radnice“. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 EUR, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat će se realizovati u periodu od 2 godine.

Udruženje Prevent

Seksualne radnice koje rade na ulici su tokom svog rada izložene brojnim opasnostima: droge, diskriminacija, nasilje, bolesti… Ovaj projekat je projekat smanjenja štetnosti gde će volonteri kroz edukativne i kreativne radionice uticati na osnaživanje, povećanje znanja, kapaciteta i dostupnosti usluga kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Trening volontera obuhvata sledeće teme: Radioničarski rad, omladinski rad, neformalno obrazovanje, prevencija, smanjenje štetnosti, diskriminacija, terenski rad, asertivna komunikacija. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za vođenje radionica u svratištu za seksualne radnice koje rade na ulici ali i za rad na drugim projektima i aktivnostima u Udruženju Prevent.

Od volontera se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima (na nedeljnom nivou), realizacija radionica sa seksualnim radnicama (minimum jednom u dve nedelje) i da pravovremeno i aktivno učestvuju u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Volonteri će moći da se angažuju i na drugim projektima udruženja.

Očekujemo da se prijave:

  • Mlade osobe (od 18 do 30 godina);
  • Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;
  • Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;
  • Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;
  • Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;
  • Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;
  • Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;
  • Dobrodošle su osobe različitih profila, znanja, iskustava i obrazovanja.

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na našem sajtu najkasnije do 20. marta http://prevent.org.rs/budi-volonter/ . Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju

Intervjui će se organizovati krajem marta. Nakon odabira kandidata će se organizovati šestodnevna obuka raspoređena u više modula. Nakon obuke će uslediti  test provere znanja. Volonterima koje polože test biće ponuđen dalji angažman na projektu. Volonteri će se tokom aprila upoznati bliže sa radom Udruženja Prevent, osmisliti svoje prve radionice i učestvovati u otvaranju prostora svratišta.

O Udruženju Prevent

Prethodni rad sa seksualnim radnicama

 

Udruženje Prevent sprovodi program rada sa seksualnim radnicama od 2007. godine na teritoriji Vojvodine. Osnova rada sa ovom populacijom zasniva se u preventivnom radu na polju polno prenosivih infekcija i generalnom očuvanju zdravlja seksualnih radnica. Terenski radnici Udruženja Prevent obilaze mesta na kojima se seksualne radnice okupljaju 3 puta nedeljno. Prilikom rada terenski radnici sprovode dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije, dele kondome, pružaju informacije vezane za zdravstvene i javne službe, zastupaju korisnice u institucijama zarad ostvarivanja prava seksualnih radnica, kao što su lična dokumenta ili obrazovanje.

Detaljnije o projektu

Zvaničan naziv projekta je „Svratište za seksualne radnice“ (a na engleskom jeziku zvaničan naziv je: Community-based services for sex workers in Novi Sad). Ovaj projekat je podržala Delegacija Evropske unije kroz konkurs pod nazivom „Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services“. Pojekat traje 2godine.

Ovo je prjekat Udruženja Prevent realizuje se u partnerstvu i sa drugim udruženjima i institucijama: Novosadski Humanitarni Centar, Pokrajinski Zavod za socijalnu zaštitu, ROZKOŠ bez RIZIKA (udruženje iz Češke koje sprovodi slične projekte).

Cilj projekta je da se u Novom Sadu razviju socijalne usluge koje će podržani inkluziju, bolju socijalnu i zdravstvenu podršku seksualnim radnicama. Ovaj cilj će se realizovati kroz otvaranje svratišta za seksualne radnice i standardizaciju usluge. U svratištu će se pružati više socijalnih usluga za seksualne radnice: terenski rad, psihološke radionice, pravna pomoć, zdravstvena zaštita, učenje životnih veština i mnoge druge. Jedan deo radionica će sprovoditi volonteri, nakon završene obuke.

Volonterićesvakodnevno u parovimaodlaziti u svratište i držatidogovorenuradionicu. Radionica će trajati 90 minuta. U pripremi radionice će volonteri imati podršku mentora, a tokom same realizacije sa volonterima će biti „domaćin“ svratišta. Nakon svake radionice volonteri će pisati i dostavljati izveštaj svojim mentorima.  Teme radionica će se održivati na osnovu potreba korisnica i afiniteta volontera neke od tema će biti: higijena, polno prenosive infekcije, kako izvaditi ličnu kartu, trudnoća i porođaj, partnerski odnosi, roditeljstvo, komunikacija sa radnicima na šalterima, šminkanje, frizeraj, pravljenje nakita, rešavanje konflikata, oblačenje, šivenje, i mnoge druge…

O seksualnim radnicama

 

Prostitucija, odnosno seksualni rad, pretstavlja univerzalni fenomen, prisutan u skoro svim ljudskim zajednicama, sa dugom istorijom, ali je još uvek nedovoljno poznat, tajnovit i nelegalan. Termin seksualni radnik/ca novijeg je datuma i predstavlja nestigmatizujući termin za osobu koja pruža seksualne usluge za novac ili druga materijalna dobra.

Prema istraživanju koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije, u saradnji sa Udruženjem Prevent, procenjuje se je da broj osoba koje seksualne usluge pružaju na ulici prelazi 300. Sekuslanim radom se najčešće bave mlade žene između 18 do 29 godina. Najčešće počinju sa seksualnim radom na ulici upravo sa 18 godina. Uglavnom su to siromašne devojke romske nacionalnosti, devojke koje su interno raseljene sa Kosova i Metohije, koje nikada nisu išle u školu ili imaju nezavršenu osnovnu školu. Ni jedna od ispitanih žena koja pruža usluge na ulici nije zaposlena. Veliki broj ovih devojaka su korisnice psihoaktivnih supstanci. Gotovo sve trpe nasilje u toku pružanja seksualnih usluga, ali i u porodicama. Diskriminisane su u svakom segmentu života.

Sve devojke, koje će postati korisnice Svratišta su upoznate sa radom Udruženja Prevent i osobama koje su do sada bile angažovane u terenskom radu.

Problem prostitucije je kompleksan i isprepleten sa drugim problemima kao što su nasilje, diskriminacija, socijalna nejednakost i siromaštvo. Kroz programe koje provodimo sa ovom osetljivom populacijom usmereni smo na poboljšanje kvaliteta života osoba sa kojima dolazimo u kontakt, u skladu sa problemima i potrebama te osobe. Nismo usmereni na zabranu seksualnog rada jer tim naporima se problemi neće rešiti već samo gurnuti pod tepih.

Priče iz života sekusalnih radnica

 

Došla sam iz mesta kod Beograda da ovde radim. Tamo nisam smela, plašila sam se da će moji saznati. Znam da nemaju dovoljno para za sebe, a ne jos I za mene i moju sestru koja je tek upisala fakultet. Misle da radim u butiku, tako je bolje. Ko bi jos mogao da razume da ja zapravo prodajem seksualne usluge, osim mojih koleginica, i ponekih ljudi koji pomažu nama što to radimo. Kad god požele da me vide, ja odem do njih, ovde je rizicno, mogao bi neko da mi nesto dobaci, kako to obično biva. Možda grešim, možda bi me moji i razumeli, ali ne želim da oni nose taj teret koji ide sa ovim poslom. Dovoljno je što ja zivim sa tim. Dosta su oni osetili i nepravde, i uvreda, i ponizenja, svih proteklih godina. Želim da makar moja sestra ima lepu mladost, da može da putuje, da izlazi, da može da kupi  knjige. Uskoro ću skupiti pare za svoj biznis. Planiram da otvorim butik, pa zaposlim i drugaricu sa kojom radim ovde. Jedva čekam taj dan.

Često dolaze pijani i nadrogirani muškarci. Traže sve i svašta. Ja uvek pazim kome ulazim u kola. Jedan je došao, videla sam mu izbodene vene. Sve rupa do rupe. Ja to znam lako da prepoznam, mnogi oko mene to rade. Nisam htela da radim sa njim. Plašila sam se da će da me pokrade. Nagovarao me je, nudio i 150 evra. Nudio mi je da se zajedno uradimo, kao – on časti. Nije hteo da se pomeri. Bila sam sama, bilo je suviše rano za ostale žene koje tu rade. Bio je dan, kola su prolazila, a niko da stane da mogu da pobegnem od ovoga. Ljut, izašao je iz kola, uhvato me za ruku. Nikad ne bih rekla da ima snage. Počeo je da pljuje je po mom licu, da me naziva najodvratnijim imenima, psovao mi sve žive i mrtve. Onda me je pustio. U ruci mu je ostala moja torba. Krenula sam za njim, ali kad je izvadio nož, stala sam. Samo sam vikala na njega. Otišao je sa onim po šta je došao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here