UG ,,Veseli voz“ raspisuje konkurs za volontere

Prijave:
UG ,,Veseli voz“ iz Futoga organizuje sedmi ciklus programa „Dopunskih radionica za učenike petog, šestog,sedmog i priprema za prijemni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole“.
dak-ucenje-knjiga-papir-i-olovka-dete-1340493191-177609
Planirano je da volonteri u dogovoreno vreme jednom nedeljno u trajanju od 2 sata, drže radionice: – učenicima sa manje dobrim školskim postignućima i problemima u savladavanju gradiva
– priprema za polaganje testa za prijemni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole.
Rad će se bazirati na individualnom i/ili radu u manjim grupama. Podučavanje će pratiti školski plan i program,organizovan u skladu sa potrebama učenika. Kandidati će, najpre, proći kroz selekcioni intervju, a potom će proći obuku o osnovnim pedagoško-psihološko-metodičkim pitanjima, metodama i oblicima rada sa decom.
Trajanje ciklusa za koji će volonter biti angažovan:
– za dopunske radionice novembar-decembar 2016.godine i februar-juni 2017.godine,
– za pripremu za prijemni ispit za učenike osmog razreda 15.mart- 15. jun 2017. godine.
Troškovi prevoza autobusom Novi Sad – Futog – Novi Sad su plaćeni od strane Udruženja, kao i osveženje na pauzama radionica.
Program se u prethodnim ciklusima pokazao kao veoma uspešan primer kako motivisana grupa mladih volontera može da pomogne svojim mlađim drugarima da kvalitetnije i uspešnije savladavaju privremene prepreke u učenju. Program je primer kvalitetnog omladinskog rada, širenja pozitivnih vrednosti i volonterskog duha na lokalu! Ciljevi za zajednicu: – Podrška deci kojima je neophodna pomoć u savladavanju školskog gradiva – Pomoć roditeljima koji nemaju dovoljno znanja kako bi pomogli svojoj deci u određenim oblastima – Pomoć roditeljima koji nemaju dovoljno novca za dodatne privatne časove – Podrška školi u dopunskoj nastavi za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju školskog gradiva – Širenje altruizma i volonterskih vrednosti.

O udruženju ,,VESELI VOZ“

Udruženje ,,VESELI VOZ“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti neformalne edukacije dece i stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje uspešnijeg roditeljstva u Futogu. Vizija udruženja je društvo u kom svi roditelji i deca ostvaruju svoja prava i u tome imaju punu, iskrenu i efikasnu društvenu podršku. Misija udruženja i razlog našeg postojanja i organizovanja jeste podrška i rad na stvaranju jednakih šansi za našu decu i boljih uslova za roditeljstvo i odrastanje dece u Futogu. Neke od vrednosti koje udruženje ,,VESELI VOZ“ neguje su: – bez obzira na bilo kakvu pripadnost (polnu, etničku, rasnu, versku, političku, …), svako može da bude član udruženja ili da ima koristi od njegovih cijeva; – od prava na život do prava na školovanje, angažovanje na dobrobiti dece je suština postojanja udruženja ,,VESELI VOZ“; – svako dete zaslužuje jednaku startnu poziciju u životu, i mogućnost da se u skladu sa svojim sposobnostima razvija dalje; – svako dete ima pravo na porodicu, a udruženje ,,VESELI VOZ“ ima obavezu aktivnog učešća u očuvanju porodice i zdravlja porodice, dakle, kako u smislu materijalne i svake druge vrste pomoći, tako i u smislu brige o adekvatnoj atmosferi u kojoj dete odrasta

Profil volontera

Osobine i veštine koje volonter VESELOG VOZA ima:
– komunikativan
– kreativan
– motivisan
Lična dobit volontera:
– Razvoj pedagoško metodičkih veština, organizovanje učenja i nastave.
– Razvoj komunikacionih veština
– Nova poznanstva
– Potvrda o volontiranju
– Mogućnost uključivanja u sve ostale aktivnosti i obuke koje VESELI VOZ i bratska udruženja nude.
Aktivnosti podrške volonteru:
– obuka sa tematikom pedagoško/metodičkih veština
– redovni sastanci volontera na kojima se analiziraju situacije sa radionica
– supervizija od strane koordinatora.
Obuka će biti održana pre početka radionica.

Kontakt

Adresa: ulica Republike Srpske 45, Futog

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here