Zajedno za mlade

Na konferenciji “Misli na mlade!”, koju je organizovala  Krovna orgnizacija mladih Srbije (KOMS), govorilo se o međusektorskoj saradnji ministarstava jer samo zajedno mogu da sprovedu Nacionalnu strategiju za mlade. 

12822045_10207974462135908_959985614_n

Govoreći o problemima koji se navode kao gorući kod mladih, kao što je nezaposlenost, predsednik upravnog odbora KOMS-a Marijan Cvetković rekao je da oni predstavljaju posledicu niza uzroka i da na njihovom otklanjanju, međusobnom saradnjom, treba da rade svi državni resori. Dodao je da svaki državni resor mora da misli na mlade i da ih posmatra kao zdravu, a ne socijalnu kategoriju. Smatra i da omladina treba da uzme aktivno učešće u ovom procesu, jer su oni ti koji mogu da ukažu na probleme i ponude rešenja istih.

POGLEDAJTE JOŠ: KOMS – „Misli na mlade“

12825654_10207974461815900_1449418690_n
Izvor: koms.rs

Predstavnica ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Biljana Lajović iznela je mišljenje da su mladi progresivan deo društva pa njeno minstarstvo podržava sve aktivnosti mladih, da veruje u međusektorsku saradnju, kao i saradnju sa nevladinim sektorom zbog značaja umrežavanja.

Generalni sekretar ministarstva omladine i sporta Nenad Borovčanin, pominjući Nacionalnu strategiju za mlade, istakao je potrebu da se mladi stave na vrh prioriteta svih ministarstava, opština i gradova u Srbiji. Rekao je kako mladi predstavljaju najveći potencijal društva jer su nosioci najveće energije, inovacija i revolucija ideja.

12576091_10207974461295887_1504459021_n
Izvor: koms.rs

U ime ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Vasić prisutnima je objasnila da se kroz realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja teži pružanju podrške mladima da steknu radno iskustvo, da unaprede veštine, znanja i kompetencije, ili se subvencijama finansira njihovo zapošljavanje.

U okviru konferencije održane su i tri panel diskusije na teme: Izazovi međusektorske saradnje u realizaciji Nacionalne strategije za mlade; Potrebe za međusektorskom saradnjom u unapređenju lokalnih omladinskih politika i Prepoznavanje i unapređenje omladinskog rada kroz međusektorsku saradnju. Nešto više o samim diskusijama, zaključcima i preporukama konferencije možete saznati na http://www.koms.rs/zakljucci-i-preporuke-konferencije-misli-na-mlade/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here