Zašto je Persija promenila naziv u Iran?

Zašto je Persija promenila naziv u Iran? Odgovor: Da bi naziv države odgovarao imenu koje je za sebe odabrala većina njenog stanovništva.

PersijaŽitelji ove države od davnina svoju zemlju nazivaju Iranom, zemljom arijevaca, dok su naziv Persija koristili su stari Grci, a sa njima i ostali evropski narodi. Sam naziv Persija postao je ime države prema nazivu oblasti Fars ili Persuaš koja se nalazila na obali Persijskog zaliva. Upravo na tom mestu živeli su narodi koji su u VI veku pre n.e. osnovali imperiju Ahemenida (kao i državu Sasanida kasnije) koja je tradicionalno nazivana Persijom.

Taj naziv je bio upotrebljivan u svetu do 1935. godine dok Reza šah Pahlavi nije zatražio od ostalih zemalja da njegovu zemlju zovu Iran. Prema nekim svedočenjima ta inicijativa je potekla od iranskog ambasadora u Nemačkoj koji je bio pod uticajem nacista.

Nemci su uspeli da ga ubede da će naziv Iran dodatno isticati arijsko poreklo naroda ove zemlje. Protiv ovoga su, nekoliko godina kasnije, bili neki naučnici koji su smatrali da ovaj naziv lišava zemlju njene slavne prošlosti. Ipak, 1959. godine novi šah Muhamed Reza Pahlavi odlučio je da se na međunarodnoj sceni ova dva naziva države mogu koristiti paralelno.

Izvor: www.vokrugsveta.ru

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here