„Živa biblioteka – Ne ceni knjigu po koricama“

Projekat „Živa biblioteka – Ne ceni knjigu po koricama” je projekat Saveta Evrope koji se u Srbiji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti od 2007. godine. Projekat je prvi put nastao na festivalu Roskilde i tada privukao pažnju Saveta Evrope kao najbolji metod rušenja predrasuda i stereotipa o marginalizovanim grupama.

Živa biblioteka – Ne ceni knjigu po koricama

Nastanak „Žive biblioteke” motivisan je spoznajom da većina ljudi, barem ponekad, koristi stereotipe u susretu sa drugim ljudima. Gotovo niko ne može kao suštu istinu da iznese tvrdnju da nema apsolutno nikakvih predrasuda ili da druge, makar i nesvesno, ne podvrgava dejstvu stereotipa. „Živa biblioteka” je neposredan i izvanredan primer smanjenja predrasuda i uspostavljanja dijaloga. Njena metodologija se zasniva na omogućavanju uspostavljanja međugrupnog kontakta u bliskom i poznatom okruženju. Od 2002. godine, metodologija „Žive biblioteke” je postala integralni deo programa za mlade Saveta Evrope u okviru programa za učenje o ljudskim pravima, i imala je najveće učešće, najdetaljniju dokumentaciju aktivnosti, kao i metodologiju i uticaj na širu publiku i prikaz u medijima.

Živa biblioteka – Ne ceni knjigu po koricama

„Živa biblioteka” funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu“ na određeno vreme, samo što postoji jedna razlika: knjige u „Živoj biblioteci” su ljudi, gde Knjige i Čitaoci imaju priliku da uđu u pravi dijalog. Knjige predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda i stereotipa i koje su često žrtve diskriminacije i socijalne inkluzije. U ovoj biblioteci, Knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja Čitalaca, mogu da postavljaju pitanja i, što je najvažnije, i da uče. Bitno je spomenuti da sve knjige učestvuju u „Živoj biblioteci” na bazi volonterskog rada.

„ Živu biblioteku” u okviru Freedom Art Festivala u Pančevu organizovaće KOMPAS, koji je od strane Saveta Evrope u Beogradu preporučen kao odgovorna i motivisana organizacija koja može da pruži podršku pri realizaciji, sprovede ovu aktivnost vodeći se principima i vrednostima programa i na kvalitetan način predstavi ovu metodologiju građanima i posetiocima „Žive biblioteke”.

Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side – KOMPAS je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija koju vode i čine mladi Pančeva, počevši od volontera i edukatora pa sve do upravnog odbora, koji aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji njenih akcija, a tako i postizanju svoga cilja. U gradu Pančevu postoji i radi od 1996. godine (pod imenom KOMPAS od 2006).
KOMPAS se bavi primarnom prevencijom HIV/AIDS-a, sprovodeći različite programe za mlade od kojih je najznačajniji program vršnjačke edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovaj program podrazumeva održavanje godišnjeg seminara za obuku vršnjačkih edukatora u trajanju od pet dana i realizaciju interaktivnih radionica za osnovce i srednjoškolce tokom čitave školske godine po unapred planiranom rasporedu.
Tokom godina, naša organizacija sprovela je 17 opštinskih škola o HIV/AIDS-u kroz koje je obučeno oko 700 vršnjačkih edukatora, 3 regionalne škole o HIV/AIDS-u (region južnog Banata), kao i dve opštinske škole o bolestima zavisnosti.
Na našim predavanjima i radionicama učestvovalo je, do sada, oko 25.000 mladih ljudi uzrasta od 11 do 22 godine.

KOMPAS je prepoznat od strane GU Pančevo kao organizacija koja uspešno sprovodi program vršnjačke edukacije, a davanjem podrške tokom dugog niza godina na Konkursu za sufinansiranje i finasiranje projekata iz oblasti socijalne politike, vršnjačka preventivna edukacija KOMPAS-a je deklarisana kao najadekvatniji način za rešenje problema daljeg prenošenja HIV-a na ovom području.
KOMPAS se, pored svoje primarne aktivnosti koja se odnosi na vršnjačku edukaciju sa ciljem prevencije HIV/side, bavi i javnim zagovaranjem antidiskriminacije osoba koje žive sa HIV-om, putem sprovođenja različitih kampanja.
Misija KOMPAS-a je i unapređenje položaja mladih u društvu, pa tako i iniciranje i sprovođenje programa i akcija koji mladima pružaju edukaciju, veštine i promenu stavova, sve zarad njihovog razvoja kao individue i grupe.

Više o našim aktivnostima možete saznati na našoj FB stranici: https://www.facebook.com/kompassida?fref=ts

Više o atmosferi sa žive biblioteke u sklopu prošlogodišnjeg Freedom art festivala možete videti na ovom linku: https://goo.gl/rx8S5D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here