2500 godina pre nas

2500 godina pre nas…

…svet je saznao da postoje gorile, 300 Spartanaca učinilo je veliki podvig, a Buda je dostigao nirvanu.

Napravljena je najstarija prestonica u Mezoamerici
Oko 500. godine pre naše erepleme Zapoteci podiglo je grad redovnimplaniranjem, oko kojeg je formirana prva država Centralne Amerike. To je bila razvijena civilizacija sa hijeroglifskim pismom i kalendarom od 365 dana. Mesto gde se nalazi grad sada se zove Monte Alban (Monte Albán).

Rimljani su dobili pisano pravo
Građani Rima poslali su izaslanike u Grčku da izučavaju zakone. Nakon toga je komisija sastavila Zakon 12 tablica koji čine osnovu rimskog prava. Taj kodeks su uklesali na 12 bronzanih ploča i izložili ih na trgu. Ploče su bile uništene, veruje se, za vreme galskog napada na Rim u 4. veku pre naše ere.

Ljudi iz antičkog doba saznali su da gorile postoje
Kartaginski moreplovac Hanon je u 4. ili 5. veku pre naše ere preplovio nekoliko hiljada kilometara duž obale Afrike. Na obali su moreplovci uhavtili tri gorile za koje su mislili da su ljudi, a što im ipak nije smetalo da im oderu kožu. Putnik je sastavio izveštaj o plovidbi koji je bio preveden na grčki i bio je popularan u antičkom svetu.

300 Spartanaca udruženim snagama načinilo je podvig
O ovome govore dela antičkih istoričara i autora stripova Frenka Milera (Frank Miller). U septembru 480. godine pre naše ere, persijska armija koja je prodrla u Grčku imala je na umu prolazak kroz Termopilski klanac, koji su branili grčke snage na čelu sa Spartancima i njihovim kraljem Leonidom. Nakon višednevne krvave bitke, Persijanci su uspeli da zaobiđu grčku odbranu i opkole ih. Spartanci, kojima su običaji zabranjivali predaju i povlačenje, borili su se do poslednjeg čoveka.Rodio se Sokrat
U Atini je 470. ili 469. godine pre naše ere na svet došao budući veliki filozof, koji je tvrdio da ništa ne zna i koji je naučio svet da nalazi istinu kroz dijalog. Za rasuđivanje o ljubavi i vrlinama okrivili su ga u nameri da kvari ideale državne ideale i osuđen je na smrt.

Herodot je dao primer sastavljačima spiska o svetskim čudima
U delu Istorija on je opisao tri najveće građevine u Grčkoj: vodovod, branu i Hram boginje Here na ostrvu Samos. Piramide u Gizi i Hram Artemide u Efesu takođe su ušli u spisak svetskih čuda koji je sastavljen u 3. veku pre naše ere.

Umrla je altajska princeza
Ova predstavnica Pazirik kulture nije bila princeza, ali je pripadala bogatoj porodici. Pronalazak njene odlično očuvane mumije sa bogatom odećom, posuđem i ostacima šest konja 1933. godine prilikom iskopavanja grobnice na platou Ukok bila je prava senzacija. Po poslednjim podacima, devojka je umrla u 25. godini od karcinoma dojke.

Carević Sidarta je postao Buda
Prema mišljenju nekih istoričara, carević Sidarta iz loze Gautama, koji je našao izlaz iz kruga zemaljske reinkarnacije, živeo je krajem 4. ili 5. veka pre vaše ere. On je meditirao 49 dana i dostigao stanje više harmonije, nirvanu, stav Bude, što u prevodu sa sanskripta znači prosvetljen ili probuđen.

Osmišljen je konfučizam i, sasvim moguće, taoizam
Častan čovek zna samo za dug, a nizak čovek zna samo za korist, govorio je kineski mudrac Kung Fu Ce (učitelj Kun), u evropskoj kulturi poznat kao Konfučije. Kung Fu Ce je osmislio najuticajnije etičko učenje u istoriji Kine. Po predanju veruje se da je Konfučijev savremenik bio Lao Ce, osnivač taoizma, iako nije dokazano da je on uopšte postojao.

Japanci su naučili da uzgajaju pirinač i obrađuju metal
Još od davnina žitelji Zemlje izlazećeg sunca počeli su da preuzimaju kineska dostignuća pa tako i tehnologiju uzgajanja žitarica na pirinčanim poljima, koje će kasnije predstavljati osnovu japanske kuhinje. Takođe, tehnologiju pravljenja oružija od bronze i gvožđa na ostrvo su doneli migranti sa kopna.

Izvor: vokrugsveta.ru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here