Ambasada Grčke deli stipendije za studije – 2017 – 2018. godinu

Ambasada Grčke u Beogradu (Strahinjića Bana 76) obaveštava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke, objavljuje za akademsku 2017 – 2018. godinu stipendije za osnovne i poslediplomske studije na grčkim univerzitetima i višim tehnološkim ustanovama (višim školama).

Molimo zainteresovane da zahteve podnesu direktno u Ambasadi Grčke  u Beogradu do 25. jula 2016.

Naročito, naglašavaju se sledeći uslovi za podnošenje zahteva:

–    Stipendije su namenjene stranim državljanima, grčkog porekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.

-Kandidati treba da su navršili 18. godinu života pre 1. oktobra 2017.

–    Kandidati za stipendije za poslediplomske studije moraju već biti primljeni na određeni master ili program izrade doktorske disertacije i da dostave potvrdu o tome. Takođe, napominjemo da stipendija ne pokriva moguću školarinu za poslediplomske studije.

–    Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta moraju prijaviti da znaju bar dva strana jezika vrlo dobro, između engleskog, francuskog i nemačkog.

–    Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.

–    Kandidati koji poseduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.

Ambasada Grčke

Formular mora biti u potpunosti popunjen i potpisan od strane kandidata, dok fotokopije svih dokumenata treba da budu nezvanično prevedene na grčki jezik.

Naglašava se da stipendije neće biti dodeljene:

a) Zainteresovanima koji imaju ugovornu vezu sa grčkim državnim sektorom.

b) Za studije teologije i lepih umetnosti

Više informacija i potrebna dokumentacija:

Osnovne studije

Poslediplomske studije

Formulari

Osnovne studije

Poslediplomske studije

Spisak univerziteta i viših škola

grčka verzija

engleska verzija

Za više informacija molimo vas da pozovete Ambasadu Grčke u Beogradu na brojeve: (011 32 26 523 i 011 3331 900) id a odaberu opciju 3 (studentska pitanja).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here