Asovci obeležili Međunarodni dan mladih

AS Centar se priključio organizaciji zajedničke proslave Međunarodni #DanMladih, 12. avgusta 2016. godine od 14:00 do 20:00 časova, u KZM Gnezdo – Masarikova 5, sprat 6, Beograđanka, u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda sa ciljem da skrenemo pažnju na probleme i izazove sa kojim se mladi danas susreću, kulturna i pravna pitanja omladine, buduće pravce ličnih i profesionalnih razvoja učenika i studenata.

Međunarodni dan mladih

ASovci su razmenili informacije sa čelnicima grada i zajedno smo obeležili Međunarodni dan mladih pod sloganom „Mladi za održivost“, sa ciljem promocije i realizacije Agende za održivi razvoj 2030, sa glavnom temom: „Put do 2030. godine: iskorenjivanje siromaštva i postizanje održive proizvodnje i potrošnje“ i okupili smo mlade ljude, aktiviste/kinje, volontere/ke, omladinske radnike/ce, lidere/ke, građane/ke, predstavnike institucija, kompanija, organizacija civilnog društva, aktiviste i građane/ke da se zajedno zabavimo i pružimo doprinos za iskorenjivanje siromaštva uz sprovođenje aktivnosti:

• 17:30 – Testirajse.rs – Regionalni portal namenjen prevenciji polno prenosivih infekcija i HIV-a Testirajse.rs je predstavljen mladim ljudima i prisustvovalo je 16 mladih osoba, koje su i nakon završetka prezentacije ostali da u neformalnom razgovoru diskutuju o samom sajtu kao i problemima sa kojima se suočavaju mladi ljudi koji žive sa HIV infekcijom. Prezentacija kreirana za potrebe predstavljanja portala se može pogledati na linku: http://www.slideshare.net/centaras/testirajse-rs. Učesnici/ce su ranije mogli/e da se prijave na radionicu putem linka:
www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsgEhI2dIwMxq3uc6lggG7Woih_EVGXeMC1PIKhnB9pL31RA/viewform

• 14:00 – 20:00 – AS Centar je imao izložen štand na kom su mladi mogli da se informišu o organizaciji, da dobiju zdravstveno-vaspitni, informativno-edukativni materijal i besplatne kondome za više od 50 mladih osoba sa ciljem promocije zdravih stilova života, ljudskih prava, tolerancije i ravnopravnosti.

Na proslavi Dana mladih učestvovalo je oko 200 mladih ljudi koji su pokazali veliku zainteresovanost u vidu postavljanja pitanja vezanih za diskriminaciju mladih osoba koje imaju HIV infekciju, za informisanje o zaštiti i dr. Događaju su se priključili i mladi iz Kanade, Velike Britanije, Turske, Nemačke, Ukrajine, Izraela i Makedonije koji su ujedno učesnici/ce na E.G.A.R. omladinskoj razmeni u Srbiji u okviru Erasmus+ projekta koji sprovodimo u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za razvoj NVO, ASFAR iz Engleske.

Za volontere je kreirana pozivnica i mogli su da se prijave putem linka:

www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&h=5AQEjVCN9&enc=AZOwugmowm5bfhM1SwWZlRpvoLRfbow4LvReTa4lWVZwJenzxY_RWYuUd4aWFPciHlU&s=1

AS Centar je prijavio aktivnost obeležavanja Dana mladih na Globalnu mapu događaja 2016 u svetu: www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XcWfBymHQ-bUafVXNo6sTqJ3dgA i kreirao je ivent na društvenoj mreži Fejsbuk: https://www.facebook.com/events/1042834989127988/, i E-poster: http://i.imgur.com/Uby2kgd.jpg

AS Centar je obeležio Međunarodni dan mladih kao aktivnost u okviru projekta „Ko je heroj? 2, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije MOS. i sprovodi se uz učešće partnera: Savez udruženja pacijenata Srbije SUPS, Krovna organizacija mladih Srbije KOMS, Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS FOCDHA, Kancelarija za mlade Obrenovac, Kancelarija za mlade Loznica, Asocijacija za podršku ženama ugroženim HIV-om Žena plus, Više od pomoći AID plus, UdruženjeNGO OEF, Udruženje LGBT Srbija, Muzičko opersko teatarska organizacija MOTO, Udruženje Dj-eva ODAN organizacija, Internet medijski pokrovitelj prvi LGBT Radio u Srbiji i portal za prevenciju polno prenosivih infekcija i HIV-a Testiraj se!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here