Beogradski letnji filmski kamp – BLEF

Beogradski letnji filmski kamp – Blef Kamp  zamišljen je kao proces interakcija umetničkih i kreativnih disciplina kroz praktičan rad namenjen uzrastu od  13 do 21 godina, koji za cilj ima popularizaciju filmske umetnosti i zanata na filmu. Uz svakodnevne filmske projekcije, glumu pred kamerama, režiju,kameru, dramaturgiju, montažu, deca i mladi će ući u čaroban svet filma i razviti dublje razumevanje filmskih tehnika i sadržaja.Filmske radionice na BLEF kampu rezultiraju kratkim igranim filmom sa vizuelnim efektima. Filmovi će biti prikazani u kulturnim centrima širom Srbije i evropskih gradova, učestvovaće na brojnim festivalima u zemlji i inostranstvu

Beogradski letnji filmski kampRealizacija : Blef kamp se održava od 1. jula do 8. jula 2017.

Lokacije : Brod , Ada Međica , Ratno ostrvo

Ciljevi kampa: Kamp Blef je praktično i teoretski koncipiran oko izrade filma. Osnovna ideja je da polaznici prođu ceo proces stvaranja filmskog dela: od faze preprodukcije (pripreme za snimanje), samog snimanja (produkcije) do postprodukcije (montaže, vizuelnih efekata). Kroz proces od ideje, scenarija, storyboarda, knjige snimanja, filmske glume, montaže zvuka i slike, dodavanja vizuelnih efekata, doći ćemo do konačnog proizvoda – filma.    Kamp Blef nudi edukativni sadržaj koji otvara mogućnosti obučavanja i osposobljavanja dece i omaldine za kreativno učešće u umetničkim aktivnostima u oblasti filma, montaže i novih tehnologija. Krajnji ishod može biti odlučujući za buduće profesionalno opredeljenje vaše dece. Neka od zanimanja kojima će se deca aktivno baviti su: scenarista, asistent snimanja, kamerman, tonac, glumac, montažer, umetnik vizuelnih efekata… Cilj je kod dece i mladih razviti kritičko mišljenje u odnosu na medijsku kulturu, širiti doživljaje mladih i spoznaju o filmskim izražajnim sredstvima, omogućiti mladim ljudima samostalni stvaralački rad na filmu, montaži i specijalnim efektima, uticati na kulturu življenja i aktivno provođenje slobodnog vremena. Demonstriraćemo rad koristeći najsavremeniju opremu. Postoji opciona mogućnost daljeg nastavka edukacije kroz pohađanje naprednih radionica u KC Baraka, koje se održavaju tokom cele godine, na kojima deca stiču kompetencije iz oblasti filma, filmske glume, montaže i novih tehnologija.

Dodatni program : U sklopu letnjih kampova KC Barake , u sezoni leto 2017 , realizovaćemo  i osmodnevni intezivni Master class filmske režije koji će za rezultat imati autorski rad. Master class je zamišljen kao spoj intezivnih predavanja koja su povezana sa aktivnim učešćem u procesu osmišljavanja i stvaranja filma.

Sertifikat : Svako dete na kraju Blef Kampa dobija sertifikat o pohađanju zimskih  radionica filma, filmske i pozorišne glume, montaže i novih tehnologija.

Organizacija: Letnji Kamp Blef organizuje Kulturni Centar Baraka, organizacija koja se bavi promovisanjem kulture ( film, pozorište, montaža  i nove tehnologije ) . Organizacija je osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti kulture, obrazovanja i edukacije u umetnosti, unapređenja životne sredine u nacionalnim i regionalnim zajednicama, promovisanje ekologije i ekološke svesti kroz integrisanje sa kulturom i umetnošću.

Prijatelji i saradnici Blef kampa :

  • Sekretarijat za kulturu grada Beograda
  • Crater studio i Crater  VFX Training Centre, Beograd
  • Centar amaterskog filma Srbije
  • Kulturni centar Baraka Zagreb

 

Kontakt :  Sve informacije o kampu Blef i rasporedu programa i aktivnosti možete dobiti na telefone : +381 65 9090930 , +381 64 4609843

Prijave šaljite na mail: [email protected]

Profesionalni tim predavača ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom. Tri predavača po grupi brinu o učesnicima  u toku nastavnog programa i slobodnih aktivnosti za vreme kampa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here