Besplatni kursevi svetskih univerziteta na srpskom jeziku?

Vreme u kome živimo svedok je intenzivnog razvoja i sve veće popularnosti besplatnih onlajn edukativnih kurseva koje organizuju priznati univerziteti, profesori i stručnjaci iz različitih oblasti. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ pokrenula je inicijativu prevođenja kurseva na srpski kako bi ih učinila dostupnim i onima kojima je engleski jezik barijera.

Besplatni online kursevi na srpskom

Ubrzani razvoj tehnologija i umnožavanje opšteg korpusa naučnog znanja unose promene u sve oblasti ljudskog delovanja. Danas smo svi suočeni sa velikim izazovima i zahtevima za stalnim unapređivanjem sopstvenih znanja koje nameće tržište rada. Troškovi tradicionalnog formalnog obrazovanja postaju neodrživi.

Mogućnost besplatnog unapređenja znanja na akademskom nivou putem interneta smatra se najvažnijom inovacijom u obrazovanju u poslednjih 200 godina.

Masovni besplatni internet kursevi su u većoj meri dostupni od 2012. godine. Sve je počelo konceptom besplatnih predavanja, odnosno praksom najprestižnijih univerziteta da omoguće slobodan pristup snimcima predavanja i nastavnim materijalima svojih najboljih profesora.

Zatim je ovaj koncept zaokružen dodavanjem onih elemenata akademskih kurseva koji su nedostajali: testova, laboratorijskih vežbi, ispita, studentske zajednice i sertifikata.

Time je došlo do faktičkog prenosa na internet celine onih kurseva koji studenti na kampusima najprestižnijih univerziteta plaćaju stotine hiljada dolara i njihove dostupnosti za sve one koji imaju pristup računaru i internetu.

Danas besplatne internet kurseve nudi veliki broj prestižnih univerziteta iz gotovo svih zemalja sveta na velikom broju jezika.

Pored engleskog, dostupni su kursevi i na francuskom, nemačkom, ruskom, kineskom i drugim jezicima viskoškolskih ustanova iz zemalja u kojima se ovi jezici govore, a sve više je kurseva za koje su obezbeđeni titlovi sa prevodom na više jezika, uključujući i srpski.

U okviru projekta Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ za mrežu javnih biblioteka Srbije: prenos znanja, sadržaja i programa“, koji finansira Ministarstvo kulture Srbije, do kraja 2014. godine bibliotekari Univerzitetske biblioteke posetiće 26 gradova u Srbiji i predstaviti najnovija saznanja i preporuke iz oblasti besplatnog obrazovanja, uključujući detaljno objašnjenje gde na internetu pronaći besplatne kvalitetne akademske kurseve i kako im pristupiti.

Pored toga, biće predstavljen i portal Univerzitetske biblioteke Znanje za sve koji nudi snimljena predavanja poznatih profesora sa svetskih univerziteta prevedena na srpski jezik zahvaljujući Klubu volontera Univerzitetske biblioteke. Više detaljnih informacija o ovoj temi možete pronaći u okviru tematskog vodiča Masovni otvoreni onlajn kursevi, na internet prezentaciji Univerzitetske biblioteke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here