Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih (EYF)

Evropska fondacija za mlade (EYF) je fond osnovan od strane Veća Evrope sa svrhom pružanja finansijske potpore za europske aktivnosti mladih. Fond ima za cilj podstaknuti saradnju među mladim ljudima u Evropi pružanjem finansijske potpore za aktivnosti kao što su promocija mira, razumevanja i saradnje u duhu poštovanja ljudskih prava, demokratije, tolerancije i solidarnosti.

Vrste aktivnosti koje se sufinansiraju:

 • Obrazovne, društvene, kulturne i humanitarne aktivnosti evropskog karaktera
 • Aktivnosti u svrhu unapređenja bliže saradnje i boljeg razumevanja među mladima u Evropi, osobito u razvoju razmene informacija
 • Aktivnosti s ciljem jačanja mira i saradnje u Evropi
 • Aktivnosti kojima je cilj podsticati uzajamnu pomoć u Evropi i zemljama u razvoju za kulturne, obrazovne i društvene namene
 • Studije, istraživanje i dokumentaciju o pitanjima koja se tiču mladi h

Vrsta bespovratne pomoći:

 • Međunarodna delatnost – susreti mladih ili vođe mladih u Evropi u cilju promocije sudelovanja i interkulturalnog učenja. EYF će pokriti dve trećine ukupne cene (maksimalni iznos finansijske potpore je 20.000 €)
 • Godišnji plan rada – niz aktivnosti za sledeću godinu, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti i takođe objave (maksimalni iznos finanaijske potpore je 50.000 €)
 • Strukturna bespovratna sredstva – Pokriće delove opštih administrativnih troškova koji su uključeni u pokretanje aktivnosti na evropskom nivou (maksimalna godišnja potpora je 25.000 €)
 • On/off strukturna bespovratna sredstva – Pomoć administrativnim troškova regionalnih mreža s ciljem uspostvaljanja evropske strukture (maksimalna jednokratna pomoć je 10.000 €)
 • Pilot delatnost – Rešavanje određenih društvenih izazova povezanih s lokalnim kontekstom u kojem se odvijaju (maksimalni iznos finansijske potpore je 10.000 €)

Rok za prijave: 

 • 1. oktobar 2015. godine za strukturna bespovratna sredstva 2016. – 2017. godine

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here