Centar savremene politike (CSP) raspisuje konkurs za stažiste

Centar savremene politike (CSP) raspisuje konkurs za stažiste koji bi bili angažovani na period od četiri meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine, u kancelarijama CSP u Beogradu. Konkurs je pre svega namenjen studentima završnih godina i diplomcima fakulteta društvenih nauka koji su zainteresovani za sticanje iskustva u radu u civilnom sektoru i odlično se služe engleskim jezikom.

CSP

Centar savremene politike je organizacija civilnog društva koja sprovodi projekte iz oblasti evropskih integracija, demokratizacije i regionalne i spoljne politike. Centar takođe vodi European Western Balkans, regionalni portal o evropskim integracijama na engleskom jeziku.

Uslovi stažiranja su sledeći:

 • Vreme stažiranja je 4 meseca, od početka februara do početka juna 2017. godine
 • Od stažista se očekuje angažman od 12 do 24 sata nedeljno, uz fleksibilno radno vreme i mogućnost povremenog rada od kuće
 • U toku stažiranja stažistima će biti određen mentor
 • Stažiranje se završava pisanjem analize na određenu temu, koja će biti objavljena na portalu European Western Balkans
 • Za stažiranje nije predviđena finansijska kompenzacija
 • Nastavak rada u Centru savremene politike na kraju stažiranja zavisiće od uspešnosti stažiranja, ali i od dostupnih projekata Centra

Neki od radnih zadataka stažista su sledeći:

 • Dnevna analiza medijskog sadržaja iz oblasti evropskih integracija
 • Prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto
 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Asistencija u istraživanju
 • Asistencija u pisanju predloga projekata
 • Angažovanje na organizaciji događaja Centra savremene politike

Od stažiste ili stažistkinje se očekuje da na kraju perioda stažiranja stekne sledeće veštine:

 • Upravljanje društvenim mrežama
 • Pisanje projektnih predloga
 • Pisanje novinarskih tekstova i analiza
 • Organizacija događaja
 • Poslovna komunikacija
 • Razumevanje procesa evropskih integracija

Od kandidata za stažiranje očekuju se sledeće kvalifikacije:

 • Da bude student ili studentkinja završne godine osnovnih studija, Master student ili studentkinja ili diplomac ili diplomkinja društvenih nauka
 • Da se odlično služi engleskim i srpskim jezikom
 • Da poseduje određeno znanje iz oblasti delovanja Centra: Evropskih integracija, demokratije i/ili regionalne i spoljne politike
 • Da deli vrednosti Centra savremene politike
 • Radno iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV u Europass formatu i motivaciono pismona engleskom jeziku od najviše 300 reči na e-mail adresu [email protected]donedelje, 29. januara u 23:59. U motivacionom pismu bi trebalo izraziti preferenciju za jednu od tri oblasti delovanja Centra savremene politike – evropske integracije, demokratizaciju ili spoljnu i regionalnu politiku.

Centar savremene politike

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here