Konkurs: Budi deo SzS tima

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) sa zadovoljstvom raspisuje konkurs za SzS tim, koji će raditi na realizaciji projekta „Srednjoškolci za srednjoškolce“ (SzS).

Tim je podeljen u tri sektora:

1. Korporativni – sklapanje saradnje sa kompanijama

2. SzS SOS – širenje misije projekta u gradovima širom Srbije i pružanje podrške pri realizaciji

3. Marketing – osmišljavanje promo kampanje i promovisanje projekta

Konkurs za SzS tim

SzS je jedinstven projekat koji UNSS realizuje sedmi put u Srbiji, a koji se dugi niz godina realizuje širom Evrope pod nazivom “Social Day”. SzS je koncipiran tako da određeni broj srednjoškolaca jednog dana u toku školske godine ne pohađa nastavu, već radi u privatnim i javnim preduzećima i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam s jedne strane. Dok, preduzeća doniraju prvi srednjoškolci fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”, koji je osnovala UNSS, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja s druge strane.

Sredstva iz pomenutog fonda se kasnije koriste za organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata učeničkih parlamenata koji budu izabrani na osnovu prijave na javni konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata koji će UNSS raspisati krajem tekuće školske godine.

UNSS će ove godine raspisati konkurse za dva tima u okviru SzS-a. Prvi tim će se baviti realizacijom prvog dela SzS-a kada srednjoškolci rade u preduzećima, dok će drugi tim biti zadužen za treninge za pisanje projekata.

U ovom trenutku UNSS raspisuje konkurs za prvi tim čiji mandat počinje 2. februara i završava se 31. maja 2017. godine. Ukoliko želiš da budeš deo najvećeg srednjoškolskog projekta u Srbiji, kao i deo SzS tima, čekamo te!

Prijave za sektore možeš pronaći na sledećim linkovima:

Prijava za Korporativni sektor

Prijava za SOS sektor

Prijava za Marketing sektor

Konkurs je otvoren do 22. januara, 23:59h. Prijave koje stignu nakon navedenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica kontaktirajte nas putem mejla [email protected] ili telefona 069/622089.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here