Da li će potrebe mladih u Srbiji isplivati nakon poplava?

Veliki broj mladih ljudi u Srbiji se prethodnih dana uključio u akcije pružanja pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima. Mladi su na društvenim mrežama prenosili informacije o potrebnoj pomoći ugroženima, punili džakove peskom, razvrstavali prikupljenu pomoć, pomagali evakuisanima u prihvatnim centrima ali i organizovali brojne akcije koje su za cilj imale prikupljanje neophodnih sredstava.

Po ko zna koji put mladi u Srbiji su pokazali svoje potencijale u izgradnji društva. Zato smatramo da je ovo pravi i ujedno krajni trenutak da mladi konačno dobiju visoko mesto na listi državnih prioriteta.

Samoorganizovanost omladinskog sektora

Već nakon prvih vesti o poplavama omladinski sektor u Srbiji inicirao je brojne akcije za pomoć ljudima u područjima ugroženim poplavama. Tako su organizacije iz cele Srbije organizovale prikupljanje humanitarne pomoći, dale na raspolaganje svoje kapacitete (vozila, prostorije), regrutovale volontere…

Sastanak sa Ministarstvom omladine i sporta

U ponedeljak, 19. maja predstavnici/ce Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, najviših nezavisnih predstavničkih tela mladih u Srbiji, održali/e su sastanak sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem. Na sastanku je dogovoreno da se, inicijative pokrenute od strane omladinskog sektora u celoj zemlji koordiniraju od strane Ministarstva omladine i sporta, u sa partnerstvu ova dva saveza i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Koordinisane akcije u celoj Srbiji

Omladinski sektor je nakon sastanka nastavio sa akcijama pomoći nastradalom stanovništvu, što će nastaviti da radi i u narednim nedeljama i mesecima, dokle god to bude bilo potrebno.

Mladi nisu resurs samo u vanrednim situacijama!

Zahvaljujući programima koje za mlade organizuju brojna udruženja za mlade, kancelarije za mlade i udruženja mladih, oni, između ostalog, uče kako da organizuju volonterske akcije, kako da komuniciraju u takvim situacijama, kako da motivišu druge, prevaziđu moguće poteškoće…. Veštine i znanja koje mladi na ovaj način stiču, pokazali su se više nego korisnim u vanrednoj situaciji. Ove postojeće potencijale mladih država može i treba da koristi i u budućnosti.

Milion i po mladih u Srbiji ne smeju biti samo broj!

Ipak, država Srbija najčešće ne vidi mlade kao resurs društva. Budžetska izdvajanja za mlade u Srbiji su minimalna a njihove potrebe nalaze se na margini državnih prioriteta. Mladi u Srbiji na „dnevni red“ dođu uglavnom u vreme predizbornih kampanja. Između njih, mladi

 

predstavljaju samo broj indeksa, broj na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, broj „odlivenih mozgova“. Broj od milion i po koji država ne sme da precrta.

Zato, mladima ne treba „tapšanje po ramenu“ zbog angažmana i požrtvovanosti samo u prethodnim danima. Mlade treba podržavati svakodnevno. 

Tražimo da mladi ne budu zlupotrebljavani u političke svrhe.

Tražimo da mladi ne budu nevidljivi za državu u vreme „nevanrednih“ situacija.

Tražimo sistemsku brigu o mladima u Srbiji.

 

S poštovanjem,

Nacionalna  asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

Krovna organizacija mladih Srbije

 

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je savez 90 udruženja mladih i za mlade čiji je osnovni cilj osiguranje kvaliteta programa i profesionalizacije omladinskog rada. NAPOR (koji kroz članice obuhvata preko 150 000 mladih starosti od 15 do 30 godina) se zalaže za sistemsku brigu o mladima, promoviše sigurno okruženje kao i mogućnosti za razvoj mladih kako bi postali aktivni članoci/ce društva.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše predstavničko telo mladih u Srbiji koje predstavlja savez 81 udruženja mladih i za mlade. Misija KOMS-a je da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektosrku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here