Država vs. mladi

Danas je Međunarodni dan mladih. Prvi put ovaj dan obeležen je pre 15 godina, a svrha mu je skretanje pažnje na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) tradicionalno je održala konferenciju povodom Dana mladih, a tema ovogodišnjeg skupa bila je „Država vs. mladi: Međusektorska saradnja kao ključ unapređenja položaja mladih u Srbiji”. Na skupu su govorile pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja i generalna sekretarka KOMS-a Marija Bulat, dok je moderatorka bila Marija Stevuljević, koordinatorka za komunikacije KOMS-a.

Cilj konferencije bio je da se ponude rešenja za probleme sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju. Učesnice skupa su naglasile da je važno uključiti više aktera u unapređenje položaja mladih. U praktičnom smislu to podrazumeva da se u npr. rešavanje problema nezaposlenosti mladih moraju uključiti, pored Ministarstva omladine i sporta, i druga ministarstva, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredne komore i udruženja mladih.

Pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja istakla je  da je potrebno da svako ministarstvo formira agendu za mlade, godišnji program omladinskih aktivnosti, i tako u okviru svog resora doprinese rešavanju problema mladih u Srbiji. Ona je istakla i važnost jačanja lokalnih Kancelarija za mlade i uključivanja većeg broja mladih u omladinska udruženja.

_M238767

Ključ za rešavanje problema mladih u našoj zemlji Marija Bulat, generalna sekretarka KOMS-a, vidi u međusektorskoj saradnji, te će KOMS sprovesti kampajnu koja će imati za cilj da ukaže na  nedostatke u radu državne uprave koji dovode do prepreka u efikasnoj realizaciji programa i politika za mlade. Ona je istakla i da je neophodno promeniti zakon o volontiranju, zbog složenih birokratskih procesa i papirologije, ali i to da mlade treba edukovati o njihovim pravima, o tome kako mogu da učestvuju u omladinskoj politici i time u većoj meri postanu aktivni građani ove zemlje.

Krajem avgusta u Beču će biti potpisana politička deklaracija od strane lidera Zapadnog Balkana, koja će omogućiti stvaranje Regionalne kancelarije. To bi bio program regionalne razmene koji bi bio finansijski održiv i podržavan od strane vlada regiona, ali i stranih donatora, kao i od strane organizacija civilnog društva. Osnivanje Kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana doprineće razbijanju predrasuda, interkulturalnom učenju i pomirenju mladih u regionu.

Autorka: Ivana Vujić

_M238771_M238769_M238795

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here