Evropski dan jezika 2017. godine u Beogradu

 « Onoliko smo osoba koliko jezika govorimo » Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy – Mađarska poslovica

Svake godine na dan 26. septembra, u svim krajevima Evrope proslavlja se Evropski dan jezika. Ova inicijativa Saveta Evrope, započeta 2001. godine,  posvećena je naglašavanju značaja svih evropskih jezika. Ovim putem, 800 miliona Evropljana u 47 zemalja članica Saveta Evrope ohrabruje se da uči više jezika, u svim uzrastima, kako u školi tako i izvan nje. Savet Evrope podržava višejezičnost u čitavoj Evropi, uz ubeđenje da je poznavanje više jezika jedan od puteva koji vode ka boljoj komunikaciji između različitih kultura i jedan od ključniih elemenata bogatog kulturnog i jezičkog nasleđa kontinenta.

Evropski dan jezika
Evropski dan jezika u Srbiji organizuje EUNIC Srbija  (mreža evropskih kulturnih centara koji su prisutni i/ili predstavljeni u Srbiji) : 9 zemalja (Nemačka, Austrija, Švedska, Rumunija, Grčka, Italija, Španija, Francuska, Portugalija), 8 jezika i 17 organizacija biće ovog puta u centru zbivanja ! Događaj podržavaju Savet Evrope i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Ovaj svečani dan u Beogradu biće prilika za mlade ljude svih uzrasta da otkriju različite jezike i da se obaveste o načinima na koje mogu da ih nauče u okviru obrazovnih ustanova u Srbiji, u školama jezika ili preko Interneta.

Utorak 26. septembar, sa početkom u 12 časova. Posebno izdvajamo :

  • 12:00 – 15:00 : Otkrivanje evropskih jezika i kulture

Susret sa kulturnim, jezičkim i evropskim organizacijama koje rade na promovisanju evropskih jezika u Srbiji,  zalažu se za obrazovanje i evropsku kulturu, uz organizovanje kviza o Evropi i jezicima.
Otvorena vrata na Knez Mihailovoj, (Gete Institut, Institut Servantes i Francuski institut), Beograd

  • 16:00 – 22:00 : Evropski jezici kroz muziku i umetnost

Tokom čitave večeri umetnici i plesači, ali i učenici viših razreda osnovne škole,  slaviće sa vama  evropske jezike kroz muziku.
Besplatan koncert namenjen svim posetiocima, u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu (Beogradska tvrđava)

Poseban poziv upućujemo medijima da budu prisutni tokom zvaničnog otvaranja Evropskog dana jezika u 16 časova na Kalemegdanu, u prisustvu Ambasadora Sema Fabricija, šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji (TBC); o zabavnim i prazničnim aktivnostima, organizovanim od 12 do 15 časova u evropskim kulturnim centrima u Knez Mihailovoj ulici, a zatim od 16:30 na Kalemegdanu, takođe se može slobodno izveštavati.

Detaljan sadržaj programa nalazi se u prilogu

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here