Forum mladih sa invaliditetom – kratak film o programu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U tu svrhu, udruženje je razvilo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarilo saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućenoje zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom (FMI

Forum poseduje bazu biografija osoba sa invaliditetom koje traže zaposlenje, organizuje obuke i radionice u cilju unapređenja konkurentnostina tržištu rada (sticanje tzv. »mekih veština« koje omogućavaju uspešnije prilagođavanje radnoj sredini i radnoj poziciji) i aktivno radi na unapređenju konteksta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Saradnja sa kompanijama se odvija u nekoliko segmenata:

  1. Realizacija edukativnog programa – izgradnja i jačanje kapaciteta kompanije za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
  2. Predselekcija kandidata iz baze Foruma mladih sa invaliditetom
  3. Konsultativne i savetodavne usluge kako bi proces zapošljavanja bio što uspešniji

O navedenim aktivnostima udruženja snimljen je kratak film Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (2016) koji govori o iskustvima onih koji su bili uključeni u pojedine delove programa.

Za detaljnije informacije o programu posetite sajt Foruma mladih sa invaliditetom www.fmi.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here