Javna rasprava o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja

Javna rasprava o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, pod nazivom „Istraživanje za inovacije“, sprovodi se od 16. novembra do 5. decembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Cilj javne rasprave jeste da mladi naučnici, istraživači, doktorandi, kao i stipendisti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svojim aktivnim učešćem doprinesu kreiranju strateškog dokumenta koji je važan za budućnost mladih i razvoj naše zemlje.

Javna raspravaNacrt strategije predstavila je prof. dr Vera Dondur, državna sekretarka u Ministarstvu, a prisutnima su se obratili dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehniloškog razvoja, i prof. dr. Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Ministar Verbić ocenio je da će strategije obezbediti jasnu viziju kako nauka treba da izgleda u narednih pet godina u odnosu na društvo u kome živimo, naglašavajući da istraživačka zajednica jeste nešto po čemu je Srbija prepoznata u celom svetu. Prema njegovim rečima, premalo je da za četiri godine postoji samo jedan konkurs za naučno-istraživačke projekte te najavio je da će to biti promenjeno pomenutom strategijom.

20151129_120645

– Ako treba da se strategijom menja Zakon o radu, menjaćemo ga. Menjaćemo i Zakon o visokom obrazovanju. Uvođenje studentskih viza, otvaranje novih fondova za istraživanje, sve je to dato kao ideja u Nacrtu strategije, a ukoliko se saglasimo da je to ono što je potrebno, onda će akcioni plan dati konkretne mere da se to sprovede – objasnio je Verbić.

Prisutnima se obratila i Marija Filipović-Ožegović, predstavnica fondacije Tempus – Erazmus+. Ona je prezentovala mogućnosti međunarodne saradnje kao i prilike za finansiranje naučnih projekata i svega što je u vezi sa obrazovanjem. Posebno je istakla okvirni program za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“. To je novi, integrisani sistem finansiranja koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i preko Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.
Više informacija o programu „Horizont 2020“ možete naći OVDE.

20151129_120241Na konstruktivnom tročasovnom sastanku više učesnici su imali priliku da iznesu svoje ideje i predloge koji mogu doprineti poboljšanju kvaliteta položaja nauke i naučnika u Srbiji. Jedan od njih bio je i Miroslav Dragović, doktorand Stomatološkog fakulteta, koji radeći na doktorskoj disertaciji planira nastavak istraživanja u polju stomatologije. Iako je posećivao međunarodne konferncije, on  nije imao priliku da učestvuje u nekom od naučno-istraživačkih projekata. Pored toga što tokom doktorskih studija nije imao dovoljno vremena da se tome posveti, naglašava i nedostatak adekvatne mentorske potpore i obuke.

Mi se nadamo se da će ova strategija iznedriti pozitivne rezultate u korist naučno-istraživačke zajednice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here