Konferencija Privredni forum mladih

Konferencija Privredni forum mladih u borbi protiv nezaposlenosti održana je 13. oktobra u 11 sati u beogradskom Medija centru.

Ovom prilikom Privredni forum mladih predstavio je dosadašnje rezutate kroz održanu panel diskusiju.

Prisutnima su se obratili prof. dr Aleksandar Gračanac, rukovodilac Centra za mala i srednja privredna društva PKS, prof.dr Zorana Lužanin, pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. Aleksandar Đorđević,  predavač na Ekonomskom fakultetu, predsednik udruženja Privredni forum mladih Vladimir Radovanović  i  predstavnica kompanije „VIP Mobile”, Mirjana Todorović.

Privredni forum mladih

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zorana Lužanin istakla je značaj učešća kako države i privrede, tako i samih studenata, koji se pre profesionalnog opredeljenja moraju informisati o traženim radnim mestima i zahtevima tržišta. „Pre tačno trinaest meseci uvedeno je novo radno mesto – saradnik praktičar bez zasnivanja radnog odnosa, koji bi pomagao učenicima srednjih škola pri izboru profesije. Poražavajuća je činjenica da ovu mogućnost još uvek nijedan fakultet nije iskoristio“, tvrdi Lužanin. Ona smatra da je naš obrazovni sistem statičan i  da je jedan od načina da se pokrene uvođenje novih sadržaja kroz postojeće predmete, što je bolja opcija od uvođenja novih predmeta.

Profesor Aleksandar Đorđević smatra da je potrebno  promeniti postojeći pristup obrazovanju – na fakultetima se praksa ne boduje i ne vrednuje, što studente ne motiviše da se usavršavaju kroz praktičan rad. „Dešava se da ni privreda nije uvek raspoložena da podrži praktikante. Neophodno je podizanje svesti, gde cilj univerziteta treba da bude stvaranje kvalitetnih kadrova, kojih kompanije treba da budu svesne. Pokretačka inicijativa je neophodna“ , zaključio je Đorđević.

Sličnog mišljenja je i profesor Aleksandar Gračanac. „Studentske organizacije su ranije bile konzervativnije, nisu se okretale isnstitucijama. Međutim, do rešenja problema ne možemo doći pojedinačno, već timski“, izjavio je Gračanac.

Predstavnica kompanije VIP Mobile izdvaja sinergiju između privrede i obrazovanja kao ključ uspeha rešavanja ovog problema i daje konkretne primere kompanije VIP mobile, koja uspešno balansira između potrebe tržišta i akademaca. „Na prvom mestu, neophodna je dobra komunikacija sa fakultetom, jer je jako važno uključiti studente u rad, kako bi videli kako ono što uče izgleda u praksi. „VIP stavlja mlade u fokus – prosečan „vipovac“ ima 34 godine, a velikom broju angažovanih studenata je prvo zaposlenje bilo upravo u VIP-u“, smatra Todorovićeva.

Privredni forum mladih se sa ovim problemom bori više od godinu dana, a predsednik PFM-a Vladimir Radovanović naglasio je da je to tek početak. „Jaka država podrazumeva jaku privredu. Jaka privreda podrazumeva jak kadar. Potrebno je uskladiti ova tri segmenta društva, kako bi se došlo do pozitivnih rezultata. Nećemo ovde stati, a isto to očekujemo i od saradnika i institucija. Ovo je tek prvi korak ka konačnom cilju“, istakao je Radovanović.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here