Konkurs za ovogodišnji Univerzitet socijaldemokratije u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga.

Fondacija Fridrih Ebert (FES) I ove godine organizuje Univerzitet socijaldemokratjie — UniSD 2016 i tim povodom raspisuje konkurs za prijem 30 učesnika i učesnica iz Srbije. 

Univerzitet socijaldemokratije
Ovogodišnji UniSD biće organizovan u formi petodnevnog seminara, a namenjen je pre svega mladima koji su društveno-politički aktivni u partijama leve orjentacije ili u organizacijama civilnog društva, zatim mladim novinarima/-kama i studentima/-kinjama čije je političko opredeljenje usmereno ka idejama socijaldemokratije.  
Program seminara predviđa upoznavanje sa teorijskim okvirom socijaldemokratije i unapređivanje znanja podržavajući kritičko mišljenje. Kroz predavanja i tribine govoriće se, između ostalog, o vrednostima SD, političkim okvirima i političkim strankama, slobodi, medijima i politici, ravnopravnosti, aktivizmu mladih, ekonomiji i sindikatima, a držaće ih mladi stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti političke teorije, novinarstva, univerzitetski radnici/-ce, političari/-ke, društveno angažovani članovi/-ce društva.
Posebna pažnja posvećena je učenju i praktičnoj primeni političkih veština za šta će se polaznice i polaznici obučavati na treninzima i što zahteva njihovo vrlo aktivno učešće. Treninzi su prilika za sticanje veština iz oblasti timskog rada, komunikacije, kampanje, veštine pregovaranja, javnog nastupa. Edukativni deo sastoji se od predavanja, treninga i tribina. Interaktivan rad koji je predviđen ne dozvoljava da učesnici budu pasivni i očekuje se njihova maksimalna aktivnost, zainteresovanost i rad. Večernji sati predviđeni za zabavu koju organizatori/ke priređuju zajedno sa učesnicama/cima. 
Učesnicama i učesnicima koji uspešno prođu kompletan program biće dodeljen sertifikat. UniSD, pored svega, na ovaj način podstiče društveno-politički aktivizam i povezivanje mladih aktivnih ljudi.   
 Seminar će biti održan 11-15. jula na Avali, u udobnom kompleksu Šuplja stena, okruženom prelepom prirodom. Troškove kompletne organizacije, ishrane, i smeštaja snosi FES, kao i putne troškove (biće refundirani troškovi za autobuske i vozne karate).
Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem online formulara na stranici Fondacije Friedrich Ebert www.fes.rs
Konkurs je otvoren od 1. do 20. juna u ponoć. naknadne prijave se neće uzimati u obzir. Svi kandidati koji su aplicirali biće obavešteni o prolazu. Intervjui sa kandidatima koju su prošli u uži izbor biće održani tokom poslednje nedelje u junu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here