Konkurs za pete Dane javnih politika

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika,

Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

Fakulteta političkih nauka

 uz podršku Konrad Adenauer fondacije i PERFORM-a

Objavljuju konkursza učesnike/cepetih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, od 27. do 29. oktobra 2017. godine.

Teme petih Dana javnih politika biće: građevinska politika, javno zagovaranje kao nauka i umetnost, uloga građana u promeni javnih politika, privatnost na internetu, reforma javne uprave, politika RS prema narkoticima. O ovim temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

U toku petka i subote biće organizovane i radionice sa ciljem da učesnicima približi proces kreiranja javnih politika.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu:[email protected]

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je 20. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i

Danima javnih politika kontaktirajte nas na:

[email protected]

ili preko društvenih mreža:

Facebook/nvoGAJP

Twitter: @nvoGAJP

#DJP2017

Više o prethodnim Danima javnih politika možete pogledati na sajtu:

www.danijavnihpolitika.rs

Tekst konkursa u pdf formatu preuzmite ovde: Konkurs – Peti Dani javnih politika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here