Konkurs za prijem prve generacije CRPS stažista/kinja

CENTAR ZA RAZVOJNU POLITIKU I SARADNJU – CRPS

RASPISUJE KONKURS

ZA PRIJEM PRVE GENERACIJE STAŽISTA/KINJA

prve generacije CRPS

Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da kroz aktivno uključenje u aktivnosti Centra za razvojnu politiku i saradnju:

1)      Neposredno iskuse način rada centra koji se bavi pitanjima iz oblasti omladinske politike;

2)      Upoznaju se sa metodologijom rada i steknu iskustvo u istraživačkim projektima;

3)      Učestvuju u predavanjima, diskusijama i ostalim događajima koje CRPS organizuje;

4)      Steknu kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, ekspertima iz oblasti omladinske politike i donosiocima odluka;

5)      Doprinesu organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina i drugih dešavanja u zemlji i inostranstvu;

6)      Napišu tekstove koje ćemo objaviti u našim publikacijama i internet stranicama.

USLOVI:

1)      Državljanin/ka Republike Srbije koji/a poseduje važeći pasoš.

2)      Studenti/kinje na nekom od državnih ili privatnih fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Novom Pazaru;

3)      Zainteresovanost za pitanja iz oblasti omladinske politike;

4)      Kompjuterska pismenost, opšta kultura, informisanost i upućenost u društvena dešavanja;

5)      Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);

OPIS AKTIVNOSTI:

Od stažiste/kinje se očekuje da:

1)      Dolazi redovno u CRPS i to minimum jedanput nedeljno, a ako je sprečen(a) o tome obavesti koordinatora;

2)      Pohađa obuku koju organizujemo jednom mesečno;

3)      Učestvuje u pripremi i organizuje službena putovanja u zemlji i inostranstvu;

4)      Pruža neophodnu pomoć u radu na tekućim projektima;

5)      Učestvuje u izradi sadržaja za veb sajt CRPS.

Sve druge aktivnosti i uslovi angažovanja biće dogovoreni u direktnom kontaktu sa izabranim stažistima. CRPS stažistima ne obezbeđuje platu. Na kraju programa stažisti dobijaju Uverenje o radnom iskustvu. Program stažiranja traje šest meseci (od marta do kraja avgusta 2016. godine), sa mogućnošću produženja saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:

1) biografija, ne duža od 3 strane;

2) motivaciono pismo, u kom ćete navesti razloge zbog kojih konkurišete za stažiranje u CRPS;

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 05. februara 2016. godine na adresu: [email protected] sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Na intervju će biti pozvani samo oni koji uđu u uži izbor.

Više informacija na: [email protected]

Preuzmi konkurs OVDE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here