Konkurs za učešće – Letnja umetnička škola u Petnici

Univerzitet umetnosti tradicionalno organizuje Letnju umetničku školu kao intenzivni interdisciplinarni program radionica koji se bavi savremenim tumačenjem umetničkih tendencija i kulturnih potencijala naše zemlje. Ove godine Univerzitet, kroz saradnju sa Istraživačkom stanicom Petnica, povezuje interdisciplinarni i inovativni pristup umetničkom istraživanju sa istraživanjima u nauci i tehnologiji. Koncept je izgrađen oko pojma impliciranja – informatičke povezanosti između različitih nivoa nekog fenomena koji na prvi pogled deluju nepovezano – koji je neposredno preuzet iz kvantne fizike.

Letnja umetnička škola u Petnici

UČESNICI
Program je namenjen studentima fakulteta FLU, FMU, FPU i FDU Univerziteta umetnosti, kao i studentima partnerskih škola iz inostranstva.

VREME I MESTO ODRŽAVANjA
Od 13. do 17. jula 2017. godine u kompleksu Istraživačkestanice Petnica kod Valjeva

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE
30. maj 2017. godine

DOKUMENTA ZA PRIJAVLjIVANjE
– Popunjen prijavni formular
– Umetnička biografija za studente FMU i FDU, odnosno portfolio za studente FLU i FPU*
*portfolio treba da sadrži 5 do 7 odabranih radova
Prijavu poslati mejlom na [email protected].Prijvni formular možete pronaći na sajtu
Za dodatne informacije možete nam se obratiti takođe mejlom [email protected].

RADIONICE
1. Eksperimentalna fotografija i animacija
2. Elektro-akustička kompozicija
3. Nove metode u klasičnim likovnim medijima i Teorije Grafa
4. Paradigma prošlosti i savremenih umetničkih tendencija “Tekst i hipertekst”*
*opis radionica u Programu LUŠ

Univerzitet umetnosti obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata u Petnici.

PROGRAM RADIONICA
AUTORI:
– Sanja Filipović, doktor didaktičko-metodičkih nauka, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
– Bojana Škorc, doktor psihologije, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
– Saša Radojčić, doktor filozofije, profesor Fakulteta likovnih umetnosti

EKSPERIMENTALNA FOTOGRAFIJA I ANIMACIJA
Voditelj-mentor: Vladimir Perić, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti
Mediji: digitalna fotografija, „Stop motion“ animacija, fotomontaža, kombinovani mediji.
Cilj: kreiranje fotografija kao vida likovnog izražavanja kroz kreativnu i studijsku fotografiju različitim fotografskim medijima i samostalno artikulisanje autorskog animiranog (slikovno-zvučno-pokretni) projekta baziranog na narativnom predlošku.
Zadatak: Transponovanje vizuelne predstave (slikanje, crtež, grafika, ilustracija, fotografija), njeno pokretanje i oživljavanje tehnikama tradicionalne animacije i uz pomoć kompjutera. Primena metoda kinematike kroz pravljenje iluzije kretanja predmeta, raznih vrsta živih bića, atmosferskih pojava i vizuelnih efekata kroz kratki animirani film i „videogejming“.

ELEKTRO-AKUSTIČKA KOMPOZICIJA
Voditelji-mentori:Svetlana Savić, profesor Fakulteta muzičke umetnostii asistent Vladimir Korać
Medij: elektronska kompozicija, elektro-akustička kompozicija
Cilj: Kreiranje elektronske (ili elektro-akustičke) kompozicije kojoj prethodi istraživanje prirode zvuka, uzorkovanje i modelovanje zvuka pomoću usko specijalizovanih softvera
Zadatak: Kroz individualni rad – kreiranje originalnog muzičkog sadržaja koji ostvaruje korelaciju između: 1-forme kompozicije (na makro planu), 2-uzorkovanog i/ili semplovanog zvuka kao osnovnog gradivnog elementa i polazišne tačke za komponovanje celine (na mikro planu) i specifičnih fenomena prirodnih nauka.

NOVE METODE U KLASIČNIM LIKOVNIM MEDIJIMA
TEORIJE GRAFA
Voditelji-mentori: Aleksandar Mladenović i Adam Pantić
Mediji: umetnička grafika, performans, kombinovani mediji
Cilj:Prvi deo radionice istraživaće grafički jezik kroz eksperimetalni laboratorijski rad i istraživanje tehnoloških i likovno-izražajnih svojstava materijala, a drugi deo je teorijsko-praktični.
Zadatak: Upoznavanje učesnika sa istraživačkim postupcima u grafičkom mediju kroz eksperimentalni interdisciplinarni pristup umetnosti, tehnologijama i prirodnim naukama.

PARADIGMA PROŠLOSTI I SAVREMENIH UMETNIČKIH TENDENCIJA: „TEKST I HIPERTEKST“
Voditelj-mentor: Saša Radojčić, profesor Fakulteta likovnih umetnosti
Medij: multimedija, IKT, video, fotografija
Cilj:Uvid u mogućnost celovitosti iskustva, kao i umetničko izražavanje tog uvida. Proizvodi radionice: po dva multimedijska rada Wiki stranice, kao i prateća dokumentacija.
Zadatak: Kroz plenarni,individualni i grupni rad realizuju se segmenti radionice u etapama: teorijski uvod – holističko shvatanje stvarnosti, svet života, tekst i hipertekst,analiza i obrada zadatih tekstova; kreiranje Wiki stranica.

Tokom trajanja Letnje umetničke škole svi polaznici će imati priliku da rade u Integrativnoj radionici čiji je cilj razmena ideja i iskustava cele grupe studenata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here