Kreativan život

Kreativni odnos prema životu podrazumeva nove i imaginativne odgovore na mnoge situacije sa kojima se svakodnevno susrećemo

Novi odgovori se traže odmah, jer dosadašnje vrednosti i društvena ponašanja koja su kreirala odnose i regulisala ponašanje ranijih generacija, ne obezbeđuju prihvatljiv model modernog življenja. Ovo zapažanje je neizbežno, bilo da posmatramo lične i porodične živote, širu socijalnu i političku scenu. Nove odgovore koje tražimo se ne mogu ograničiti samo na odbacivanje ustaljenih shvatanja. Puka pobuna nije kreativni odnos i samo dovodi do haosa u kome se težnja za zadovoljstvom i smislom uglavnom završava očajanjem.

Kolaps tradicionalnih pravila i ponašanja nudi obećanje većeg zadovoljstva i radosti u životu, ali takođe nosi ozbiljne opasnosti.

Izvor: online-behavior.com

Obećanje leži u činjenici da su širi prostori života otvoreni za kreativni pristup; opasnosti su u vezi sa nedovoljnim razumevanjem šta kreativnost stvarno podrazumeva.U toj svojoj konfuziji, ljudi teže da prihvate svaku popularnu ideju koja obećava rešenje, naivno verujući da je njena popularnost, mera njene vrednosti.

Pošto se popularnost često određuje ukusom mase, i masovnim medijima, u suprotnosti shvatanjem kreativnosti, koja pretpostavlja individualno rešenje jedinstvenog problema. Ne postoje dva umetnika koji bi na isti način naslikali neku sliku.

Šta znači biti kreativan?

Kreativan čovek ima nov pogled na svet. Ne pokušava da rešava nove probleme starim rešenjima. Polazi od pretpostavke da ne zna odgovore. Ulazi u život otvorenih očiju i sa čuđenjem deteta, čiji način života i mišljenja još nije ustrojen.

Svaki rad treba da pruži priliku za korišćenje čovekove kreativne mašte.

Nema posla koji ne može da se uradi bolje, lakše ili zadovoljnije, gde dominira čovekova kreativnost. To samo traži malo kreativne mašte. Kreativnost se razvija samo u atmosferi slobode gde je zadovoljstvo motivaciona snaga. Ako je produktivnost, u obliku bilo materijalnih dobara ili zarade, jedini interes za posao, onaj koji je uključen u taj posao postaje ljudska mašina, nesposobna za kreativnu maštu. Takva situacija postoji u našoj ekonomiji danas, i ono što se iz toga vidi je da niti materijalna dobra, niti zarada koju ostvarujemo ne uvećavaju radost života.

Kreativno sjedinjavanje suprotnih aspekata ličnosti nije rezultat svesnog napora. Čin tog sjedinjavanja je funkcija nesvesnog mišljenja. Svesno mišljenje može da operiše samo sa predstavama koje su već prisutne u njemu. Po definiciji, kreativni akt je stvaranje predstave koja nije ranije postojala u mišljenju.

Ovo ne znači da svest ne igra nikakvu ulogu u kreativnom procesu. Problem se uvek svesno opaža, rešenje nikada. Ako čovek zna odgovor na dati problem, to može biti tačan odgovor, ali tačan odgovor nije nikada kreativni čin. Kreativni pristup životu je moguć jedino za čoveka čiji koreni dosežu do nesvesnih slojeva ličnosti.

Kreativni mislilac zaranja duboko u izvore svojih osećanja, da bi došao do rešenja koje traži. On to može zato što ima bolju samospoznaju u odnosu na prosečnog čoveka. S toga, sve više uviđamo potrebu za većom samospoznajom.

Život je prilika da budete kreativni, ako ste kreativni bićete srećni!

  • Težite ka tome da cilj vašeg života treba da bude stalan KREATIVAN RAZVOJ vaše ličnosti usmerene ka postizanju fizičkog i psihičkog zadovoljstva i životne radosti.
  • Pokušajte da vašim životom upavljaju vaše emocije. Ostvarujte želje vašeg tela, vašeg srca i vaše duše, daleko od ustaljenih paravila i normi.Dosegnite sreću vođeni             emocijom, a ne razumom.       
  • Potrudite se da ostvarite jedinstvo svoje ličnosti skladnom saradnjom vašeg uma sa vašim osećanjima.
  • Ne izbegavajte neprijatne i bolne trenutke po svaku cenu, jer njihovim izbegavanjem umanjujete vašu sposobnost da u punoj meri doživljavate trenutke zadovoljstva i radosti.
  • Budite hrabri. Nemojte se stideti vaših osećanja, već im dozvolite da se razviju u punoj meri. Dozvolite sebi da na ozbiljan način budete detinjasti.
  • Ne gubite dragoceno vreme.Nemojte dozvoliti sebi da ceo vaš radni vek provedete na stranputici idući putem postizanja uspeha u društvu i sticanja moći i bogastva. Taj put vas neće dovesti do istinske sreće.
  • Ukoliko želite da steknete simpatije, prijateljstvo i ljubav, znajte da vam u tome neće pomoći društveni ugled, niti materijalno bogatstvo, već samo vaša lična ispunjenost životnom radošću i unutrašnjom harmonijom vašeg uma, tela, srca i duše.
  • Ako osećate da ste u životu uvek ugroženi, ako nemate dovoljno poverenja u ljude, ako se plašite prepuštanju svojim prirodnim osećanjima, pa ih uvek sputavate razumom, znajte da je pravi uzrok tome skriven negde duboko u vama: to su davno potisnuta osećanja krivice, stida, straha, besa i mržnje. Morate ih što pre pronaći i analizirati na jedan nov, kompletniji, zreliji i pošteniji način.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here