Mala škola medija – Sremski Karlovci

Mala škola medija 2–4 jun 2017. Sremski Karlovci

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci opštine Sremski Karlovci

U Sremskim Karlovcima u periodu od 2. do 4. juna 2017. godine biće po prvi put realizovana Mala škola medija, a u organizaciji Centra za afirmaciju slobodne misli (CEZASM), udruženja koje se bavi koncipiranjem projekata koji u svom fokusu imaju afirmaciju kulture slobodnog mišljenja i stvaralaštva među mladima.
Projektom su obuhvaćeni raznovrsni i kvalitetno koncipirani kulturno-edukativni programi (stručna predavanja, projekcija dokumentarnih filmova, promocije monografskih publikacija, otvorene diskusije itd.) kojima se kinematografska, audio-vizuelna i uopšte medijska kultura čine dostupnim, te na vrhunski način promovišu i popularizuju unutar stručne i šire javnosti.

Mala škola medija je usmerena ka afirmaciji interdisciplinarne i interkulturne komunikacije koja svoje uporište ima u valjanoj argumentaciji, ali i ka iznalaženju novih ili pak nadogradnji već postojećih naučnih i kulturno-umetničkih strategija. S tim u vezi, glavni cilj projekta ogleda se u promociji i popularizaciji savremenog stvaralaštva s naglašenom edukativnom funkcijom.

Projekat je prevashodno namenjen studentima/kinjama osnovnih, master i doktorskih studija društveno-humanističkih nauka koji se interesuju za fenomene savremenog kulturno-umetničkog stvaralaštva i/ili koji se obrazuju za rad u oblasti audio-vizuelnog delovanja,  kao i interesentima/kinjama iz šire javnosti, a s posebnim akcentom na mlade.

Među primarnim razlozima za realizaciju Male škole medija svakako je potrebno izdvojiti sledeće:

 • Obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog i kulturno-umetničkog rada koji u svom fokusu ima afirmaciju savremenog stvaralaštva
 • Poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije projekata u oblasti nauke, kulture i umetnosti
 • Podsticanje mladih na aktivno učešće u programima koji pripadaju oblasti savremenog naučnog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva
 • Promovisanje tema i sadržaja iz oblasti savremenog kulturno-umetničkog stvaralaštva koji su nedovoljno istraženi, ali pri tome više nego  aktuelni
 • Angažovanje naučnog podmlatka na osmišljavanju i realizaciji projekta iz oblasti savremenog stvaralaštva
 • Podsticanje interesa šire javnosti za kulturne sadržaje i njena edukacija
 • Sprovođenje odredbi Strateškog plana razvoja Opštine Sremski Karlovci 2010-2020, a koje se odnose na sferu kulture i kulturnih praksi
 • Unapređivanje tj. nadogradnja gore pomenute Strategije

Glavne aktivnosti projekta:

 • Pozvana predavanja
 • Projekcije dokumentarnih filmova
 • Promocije knjiga
 • Otvorene debate naučnog podmlatka o savremenom audio-vizuelnom stvaralaštvu, te domaćoj i svetskoj kulturno-umetničkoj sceni
 • Objavljivanje elektronskog Zbornika kojim će biti obuhvaćeni stručni tekstovi pozvanih predavača, kao i pozitivno recenzirani istraživački radovi aktivnih polaznika Male škole medija.

Centar za afirmaciju slobodne misli poziva sve zainteresovane da dostave svoje prijave radi učešća na Maloj školi medija do 20. maja 2017. godine!

Za učešće na Maloj školi medija neće se naplaćivati kotizacija, a za sve učesnike biće obezbeđeni program, materijal za rad i potvrda o učešću.

Prijava treba da sadrži:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • E-mail
 • Kontakt telefon
 • Kratka biografija (s akcentom na stručnu/profesionalnu orijentaciju)

Prijavu dostaviti na: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here