Moć afirmacija

,,Čovek na kraju poveruje u ono što ponavlja dovoljno često, bila to istina ili laž.“ – Robert Collier

Afirmacija je izjava o nekoj činjenici, ili o nečemu za šta želite da postane činjenica, koju ponavljate iznova i iznova.

Postoje tri stvari koje bi trebalo zapamtiti u vezi afirmacija:

  1. Ponavljanje
  2. Ponavljanje
  3. Ponavljanje

Kad nešto ponavljamo iznova i iznova, stvaramo neuralne veze u svom mozgu.

Što više to izgovaramo, stvaramo više veza, i one postaju sve jače. Kao što smo već saznali, iste takve veze stvaramo kad zamišljamo kao da nešto već činimo. Rezultati istraživanja kazuju nam da isto vredi i za govor.

Mnogi ljudi koji su bolesni duže vreme potvrđuju svoje stanje izjavama poput: „Ovo je grozno“,„Nikada neću ozdraviti“ ili „Osećam se umorno“ . Iako su te izjave tačne refleksije njihovih osećaja, one pojačavaju takvo stanje na biološkom nivou jer se stimuliraju neuroni u pojedinim regijama, ispuštaju se hemikalije, a geni se isključuju i uključuju.

Naravno, možda je teško izreći, pa čak i pomisliti, nešto različito od onoga kako se osećate, a kada patite, poslednje što vam je potrebno jeste da vam neko govori da morate biti pozitivniji.

Kad bolesna osoba promeni svoj stav i svoj jezik i potvrđuje iznova i iznova: „Oporavljam se“,„Sve mi je bolje“, ili dobro poznatu izreku „Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujem“, ili čak, za početak, „Odlučio sam da se potpuno oporavim“, tada će se stvoriti odgovarajuće neuralne veze, i otpustiće se neuropeptidi, koji će komunicirati sa stanicama i DNK kako bi doveli do izlečenja.

Afirmacije možete upotrebiti i u svojim vizualizacijama za ozdravljenje

Ponekad vam može pomoći verbalni komentar o onome što se događa. Kada tokom vizualizacije ozdravljenja u kojoj, recimo, usisavate bakterije pomoću zamišljenog usisavača, pomislite, „Sve štetne bakterije nestaju iz mog tela“, što je zapravo komentar o onome što se događa, odgovarajući neuroni u vašem mozgu ispaliće signale kao da bakterije zaista nestaju, a to se, naravno, i događa.

Komentarisanje je korisno ako ne možete jasno vizualizirati, jer će neuroni u vašem mozgu ipak biti pobuđeni, videli vi sliku ili ne. Recimo, ako ne možete zamisliti sliku unutar arterije, sama svest o rečima „unutar arterije“ pobudi će neurone u mozgu kao da zaista gledate u arteriju.

Ne računajući komentare, razni ljudi izgovaraju afirmacije sa raznom učestalošću. Ponavljanje nečega deset puta ujutro i uveče svakoga dana dobar je početak, ali afirmaciju možete izgovoriti svaki put kad vam to padne na pamet. Na primer, afirmacija „Oporavljam se“ može biti nešto što ćete izgovarati kad god to poželite, čak 20 do 30 puta dnevno.

Ne morate strukturirati svoje afirmacije, ali pomaže ako to učinite. Deset puta ujutro i deset puta uveče jeste neka struktura. To možete činiti sve dok je potrebno, to jest, sve dok se ono što ste želeli ne promeni.

Kako stvoriti afirmaciju?

Kako odlučiti šta ćete reći? Afirmacije su izjave o „činjenicama“ – o onome što želite da bude činjenica – pa ih napišite kao pozitivne izjave.

Evo nekih pozitivnih izjava o izlečenju:

„Oporavljam se.“

,,Sve mi je bolje.“

,,Osećam se bolje.“

,,Stanje mi se poboljšava’.’

„Sada se mogu kretati slobodno i lako.“

 „Moje disanje postaje sve lakše.“

I učinite ih zaista pozitivnima. Primer:

„Oporavljam se brzo“ , pozitivnije je od „Moja prehlada nestaje“.

„Oporavljam se“ je pozitivnije od „Ne osećam se više tako loše“.

Zapamtite, afirmacije mogu biti korisne ukoliko se koriste sa vizualizacijama ili bez njih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here