Muškarčine vas pitaju: Ko je tebi bio uzor tokom odrastanja?

Sledeće nedelje, imaćete priliku da pogledate najstariju i najizvođeniju predstavu Reflektor teatra 21. marta od 20.00h na sceni Bitef teatra. Da zajedno sa sedam mladića promislite o tome: Šta znači biti pravi muškarac u Srbiji danas i ko su uzori našim mladima?

Osnovna tema ove predstave je maskulinitet i način na koji se muškost tretira, odnosno formira u našoj kulturi. Ideja i poruka koju ona treba da prenese jeste poruka o slobodi, o ličnom ostvarenju i pokušaju da se prevaziđu kulturološki nametnute norme, koje mladiće sprečavaju da budu ono što jesu.

U želji da se uklope u socijalno prihvatljive matrice rodnog ponašanja, mladi muškarci rade mnoge stvari koje su štetne po njihovo fizičko ali i psihičko zdravlje. Društvo od njih očekuje da svoju muškost dokažu pokazivanjem snage, odlučnosti, hrabrosti, borbenosti i srčanosti, koja ih često uvodi u destrukciju i autodestrukciju. Vaspitani u kulturi u kojoj se muško pokazivanje emocija smatra za znak slabosti, mladi muškarci svoje emocije potiskuju i preinačuju u destruktivne oblike ponašanja. Ova predstava ima za cilj da ukaže na taj problem, ali i da dokumentuje priču generacije rođene u toku ratova na Balkanu, generacije čiji je sistem vrednosti formiran u tranziciji te je, shodno tome, konfuzan i nedovoljno čvrst.

Koncept, režija i dramaturgija: Milena Bogavac i Vojislav Arsić. Ko-autori i izvođači su: Alek Surtov, Đorđe Živadinović Grgur, Jovan Zdravković, Marko Panajotović, Nemanja Puvača, Nikola Pavlović, Uroš Novović i Rastko Vujisić.

U mačo društvu kao na Balkanu i Srbiji, izuzetno je značajna predstava Muškarčine. Već sam naslov sa ironijom tretira problem muškosti u njenom tradicionalnom mačoističkom ključu, s tim da su uloge prihvatili glumci, u intiligentnom i adekvatnom rediteljsko dramaturškom izboru reditelja, koji jesu ili liče na muškarčine. Zbog takve podele predstava Muškarčine je duhovita i ubojita. Ali na način koji izoštrava temu bavljenja novim osećanjem i analizom  muškoškosti u pravom pravcu.  Nezavisno od toga predstava je na visokom umetničkom nivou, što je veoma važno i često neuobičajeno za predstave koje imaju nameru da budu angažovane. Jovan Ćirilov

Više o predstavi i radu Reflektor teatra, pročitajte na: http://reflektorteatar.rs/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here