Neprevodive reči na srpski jezik – TOP 10

Delatnost prevođenja se ne svodi na puko zamenjivanje pojmova po principu „reč po reč“. Prevođenje zahteva da se smisao reči i fraza iz jednog jezika prenese u kontekst drugog jezika. To je vrlo često nemoguće, zato što su ljudske zajednice u različitom prirodnom i društvenom okruženju razvile različite potrebe i koncepte koji zahtevaju određeni vokabular. Zbog toga je došlo do toga da u arapskom jeziku postoje desetine načina da se označi pojam kamila (na primer, postoji izraz koji znači „ženka kamile koja ne pije iz bunara dok iz njega piju druge kamile, nego stoji sa strane i posmatra“), dok na srpskom postoji samo jedan jedini, jer zajednica koja govori srpskim jezikom nije stekla potrebu da razlikuje više vrsta kamila (postoji samo izraz kamila, kojim označavamo i, na primer, mladunče, mužjaka, žednu kamilu, jednobojnu kamilu kojoj je samo rep druge boje, dok za sve to u arapskom postoje posebni pojmovi).

Neprevodive reči

Reč iz nekog jezika koju ne možemo zameniti jednom rečju drugog jezika naziva se lakuna (nedostatak, praznina, šupljina prema Vujaklijinom Leksikonu stranih reči i izraza). Sledi lista interesantnih lakuna odabranih iz mnoštva, koje će predstaviti bogatstvo ljudske imaginacije i doživljaja sveta, i uz njih objašnjenje na srpskom jeziku:

10. Gökotta (švedski)

Probuditi se veoma rano, sa namerom da se izađe napolje i sluša pesma prvih jutarnjih ptica.

 slika 1

9. Ponte (italijanski)

Bukvalno znači „most“, ali ima i preneseno značenje: označava onaj dodatni dan odmora koji spaja praznik, koji pada u četvrtak ili utorak, i tako stvara produženi vikend od četiri dana (iako je ovo praksa i u Srbiji, reč koja označava taj dan ne postoji).

slika 2

8. Gula (španski)

Osećaj želje za jelom, ne zbog gladi, nego samo zbog ukusa hrane (Zašto nemamo ovakav izraz u srpskom?).

 slika 3 - Copy

 7. Taarradhin (arapski)

Označava neku vrstu kompromisa, ali takvog da su sve strane zadovoljne, i do kog se došlo bez svađe i povišenog tona, isključivo razumnom raspravom.

 slika 4

 

6. Wabi-sabi (japanski)

Veština pronalaženja lepote u nečemu nesavršenom, na primer, u napukloj vazi ili ručno izrađenim predmetima.

 slika 5

5. Voorpret (holandski)

Bukvalno znači pred-zabava, i označava onaj osećaj uzbuđenja i radosti koji se oseti pre nekog bitnog događaja; to je ono što se oseti kada se kupe karte za koncert, na primer.

 slika 6

4. Poronkusema (finski)

Drevna mera za dužinu, koja predstavlja put koji irvas može da pređe pre nego što mora da zastane da urinira, i može da iznosi od sedam i po do 16 kilometara.

slika 7

3. Layogenic (tagalog)

Ova reč označava osobu koja je fizički privlačna – ali samo gledana izdaleka.

(Tagalog je, pored engleskog, zvanični jezik Filipina.)

slika 8

 

2. Suaimhneas croi (irski gejlski)

Osećaj mira i zadovoljstva kada se obavi neki zadatak i zna da je poslu kraj, te da može da se opusti i uživa.

(Irski gejlski je jezik keltske grane indoevropskih jezika, službeni je jezik u Irskoj, pored engleskog, kao i jedan od službenih jezika EU.)

slika 9

1. Ubuntu (nguni)

Ovaj pojam objašnjava tipično afrički pogled na svet i zajedništvo. Obuhvata, otprilike, potrebu da se bude human i solidaran uz stav: „Ja sam to što jesam zbog toga što smo svi zajedno to što jesmo“.

(Nguni je skup jezika nekoliko plemena sa juga Afrike i pripada grupi bantu jezika.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERATekst je preuzet sa sajta casopisinterfon.org kao vid saradnje između naših organizacija.

Autorka: Sanja Stefanjesko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here