Obrazovanje za sve – podizanje svesti o inkluziji

U predstojećem periodu očekuju vas brojne akcije koje se tiču nediskriminacije i uopste inkluzije:

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je osnovana septembra 2010. godine od strane Ministarstva prosvete (nauke i tehnološkog razvoja).  Nastala je kao odgovor na potrebe obrazovno-vaspitnih ustanova za dodatnom podrškom u razvijanju prakse dostupnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja za svako dete, sa posebnom pažnjom i brigom za decu iz osetljivih društvenih grupa. Mreža je razvijena kroz aktivnosti DILS projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i predstavlja značajan oslonac u implementaciji Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Obrazovanje za sve

Da bi se inkluzivno obrazovanje učinilo održivim i dalje unapređivalo, na samom početku je bilo važno da se obezbedi dovoljan broj stručnjaka različitih profila i praktičara za savetodavni i supervizijski rad sa obrazovnim ustanovama u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Upravo ovu ulogu je preuzela Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju. Kako bi bila dostupna korisnicima, Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je postavljena tako da pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije. U početku, Mrežu je činilo 16 model škola i 70 pojedinaca. Od oktobra 2012, godine, Mreža broji 120 članova i ima 14 model škola.

Dosadašnje delovanje Mreže

Tokom dve protekle godine delovanje Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju obuhvtilo je:

 • Intervenisanje u situacijama saznanja o neadekvatnoj podršci deci i učenicima (posete školama i pružanje smernica školama, školskim timovima i pojedicima za kvalitetnu podršku detetu /učeniku);
 • Podršku školama / ustanovama u procesu individualizacije nastave za decu iz osetljivih grupa (pomoć u izradi pedagoških profila, planova podrške i IOP-a);
 • Prikupljanje i razmenu iskustva i primera dobre prakse (širenje pozitivnih iskustava i naučenih lekcija u pružanju podrške  IO kao i prikupljanje i promovisanje primera dobre inkluzivne prakse);
 • Organizacioni razvoj i institucionalizaciju Mreže (izgradnja i jačanje strukture i statusa Mreže, uloga i od  govornost različitih članica-aktera Mreže i definisanje ključnih  pravila-procedura u pružanju podrške).

U dve protekle godine  Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je realizovala sledeće:

 • Studijske posete model školama od strane ustanova koje razvijaju inkluzivno obrazovanje (123 posete),
 • Reagovanje po prigovoru u slučaju kršenja prava deteta (41 intervencija),
 • Promovisanje  primera dobre inkluzivne prakse i prikupljanje novih u kontinuitetu (osam regionalnih sastanaka Mreže),
 • Informisanje ustanova, stručnih tela i pojedinca o inkluzvnom obrazovanju (521 intervencija),
 • Pružanje podrške u donošenju važnih odluka za obrazovanje dece iz osetljivih grupa (68 intervencija),
 • Pružanje podrške u izradi pedagoških profila i IOP-a za decu i učenike i razvijanje najbolje strategija individualizacije nastave (282 intervencije),
 • Posete  članova Mreže školama/ustanovama u cilju  uvida u obrazovno-vaspitnu praksu i unapređivanja iste, a na inicijativu roditelja, zaposlenih u školama, školskih uprava, NVO
 • Podržavanje stručnih timova za inkluzivno obrazovanje i  interresornih komisija
 • Promovosanje na javnim skupovima i putem medija kulture inkluzivnog obrazovanja kao kvalitetnog obrazovanja za sve.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here