Peti Nacionalni forum za zelene ideje: Otvoren konkurs za inovativne ekološke projekte

Otvoren je jubilarni peti konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje, koji nagrađuje najbolje ekološki orijentisane poslovne projekte. Inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja imaće priliku da dobiju podršku u vidu donacije Trag fondacije, Fonda braće Rokfeler (RBF) i Erste Banke, a ove godine podršci se pridružio i novi partner – Humanitarna organizacija Church World Service (CWS).Pored novčane podrške u iznosu od 5.000 američkih dolara, pobednički projekti biće dodatno podržani putem konsultacija i mentorstva, kako bi postali konkurentni i održivi na duži period.

Cilj konkursa, otvorenog do 5. maja, jeste da se prepoznaju i podrže ideje udruženja, malih preduzeća, preduzetnika i pojedinaca, koje će, pored najvećeg potencijala održivosti, ostvariti i najsnažniji socio-ekonomski razvojni uticaj na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Forum za zelene ideje - ekološki projekti

Uz tri najbolje preduzetničke ideje, Trag fondacija će ove godine, uz podršku Humanitarne organizacije CWS, dodeliti i jednu specijalnu nagradu. Ona će biti usmerena na podršku inicijativi koja na efektan, efikasan i inkluzivan način koristi, ili to planira, pristupačnu energiju iz obnovljivih izvora, poput solarne, energija vetra, biogasa ili biomase, za pokretanje poljoprivrednih, preduzetničkih i drugih ekonomskih aktivnosti ranjivih kategorija stanovništva u manje razvijenim zajednicama.

„Do sada je podržano ukupno 12 preduzetničkih inicijativa, od kojih je čak 7 osvojilo nagrade i na Regionalnom forumu Filantropija za zelene ideje, a uložena sredstva svih dosadašnjih partnera na projektu prevazilaze iznos od 135.000 dolara. Razvoj lokalnih zajednica izuzetno je bitan i zato se nadamo da će primeri dosadašnjih uspešnih dobitnika i u narednim godinama održati interesovanje na jednakom nivou kao i do sada”, istakla je izvršna direktorka Trag fondacije, Biljana Dakić Đorđević.

Vladimir Todorović, ekspert za društveno preduzetništvo i eksterne komunikacije Erste Banke, podsetio je na neke od primera dosadašnjih projekata i istakao da će Erste Banka i nadalje pobednike podržavati kako finansijski, tako i savetodavno. „Tokom proteklih godina, u okviru svih podržanih preduzetničkih inicijativa radno je angažovan značajan broj ljudi, a do danas su osnovane dve preduzetničke radnje i dva društva sa ograničenom odgovornošću, dok dva udruženja građana ostvaruju svoju finansijsku održivost“, rekao je g. Todorović.

Troje pobednika konkursa će u julu ove godine biti u prilici da svoje projekte predstave i na forumu Filantropija za zelene ideje Fonda braće Rokfeler (RBF) i osvoje dodatnih 10.000 američkih dolara. Dobitnik specijalne nagrade će uz podršku Humanitarne organizacije CWS dobiti mogućnost razmene iskustava sa sličnim inicijativama u regionu, izgradnje kapaciteta i dugoročne finansijske podrške.

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti putem prijavnog formulara, koji se može preuzeti na sajtu www.tragfondacija.org.Popunjen formular je neophodno poslati do 5. maja 2017. godine do 17 časova, na adresu: [email protected]. Od ove godine prijavu je moguće podneti i online, i to putem linka sa sajta Trag fondacije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here