Pokrenut program za zapošljavanje mladih u Srbiji

Ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić najavili su juče početak projekta koji pokreću ova dva ministarstva, NAPOR i KOMS. Projekat za izradu Nacionalnih mera za zapošljavanje kao glavni cilj imaće povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih i stvaranje uslova za njihov ostanak i rad u zemlji.

Najavljujući projekat, ministri Vulin i Udovičić istakli su da od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji čak četvrtinu čine mladi, od kojih 14,7 % ima završen fakultet a 50,8 % srednju školu. Vulin je tom prilikom najavio da će u 2015. godini 126 000 ljudi biti obuhvaćeno merama Vlade Srbije za aktivno zapošljavanje, dok će čak 50% novca odvojenog za te projekte biti namenjeno zapošljavanju mladih.

U skladu sa tim, prokrenut je i ovaj projekat, u okviru koga će predstavnici Ministarstva omladine i sporta, NAPOR-a i KOMS-a posetiti 30 najvećih kompanija u Srbiji kako bi ispitali koje su to glavne prepreke za zapošljavanje mladih i utvrdili metode koje će doprineti smanjenju nezaposlenosti mladih. Paralelno sa posetama kompanijama, teći će i konsultativni proces sa organizacijama civilnog drustva kao i sa mladima.

Celom procesu će znatno doprineti alat za priznavanje kompetencija mladih koji je NAPOR razvio u toku projekta “Uz dobar alat veština je zanat”. Alat omogućava prepoznavanje i priznavanje veština i znanja koje mladi stiču kroz učešće u programima omladinskog rada, a razvijen je u saradnji sa predstavnicima biznis sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva. On predstavlja način da se osigura prepoznavanje i vrednovanje ovih kompetencija (liderstvo, komunikacijske veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog promišljanja, timski rad itd.) od strane biznis sektora a time, naravno, i pomogne zapošljavanju mladih. Alat će biti predstavljen u aprilu mesecu a u toku tekuće godine prvi put testiran.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here