Pomozi izbeglicama – volontiraj u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila

  Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) raspisao je konkurs za sve zainteresovane, punoletne osobe da svojim volonterskim angažovanjem doprinesu poboljšanju uslova života tražioca azila.

  Volontiranje nije strukovno određeno, već obuhvata najrazličitije oblasti (rad sa migrantima u lokalnoj sredini, distribucija humanitarne pomoći, itd).

  Pomozi izbeglicama

  Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

  Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

  APC/CZA volonterima pruža mogućnost sticanja iskustva, znanja, veština i upoznavanja drugih kultura kroz angažman na redovnim aktivnostima organizacije. Volontiranje nije strukovno određeno i obuhvata najrazličitije oblasti (direktan rad sa migrantima u lokalnoj sredini, distribucija humanitarne pomoći i letaka, učešće na uličnim aktivnostima, držanje časova srpskog tražiocima azila i izbeglicama, asistencija psihologu prilukom savetovanja na terenu, asistencija pedagogu pri održavanju radionica u centrima za azil i školama širom Srbije, asistencija pravniku tokom pravnih savetovanja, prevođenje stručnih tekstova, dizajn promo materijala, organizacija humanitarnih događaja, konferencija i treninga, istraživanje, itd). Kao APC/CZA volonter imaćeš mogućnost izbora aktivnosti koje odgovaraju tvojim interesima i rasporedu.

  Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

  Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj  nas  za više informacija.

  E-mail: [email protected]

  Adresa kancelarije: Mišarska 16, 11000 Beograd
  Phone: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65

  Fax: +381 11 323 30 70
  Web: www.apc-cza.org

  Facebook: www.facebook.com/AzilUSrbiji
  Twitter: https://twitter.com/APC_CZA

                                             OČEKUJEMO TE!

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here