Posao u Savremenoj gimnaziji: ŠKOLSKI PSIHOLOG / PROFESOR PSIHOLOGIJE

Koncipirana kao mesto na kome učenici na moderan način saznaju svet oko sebe, Savremena gimnazija je inspirativna sredina za ambiciozne mlade ljude koji teže postizanju visokih akademskih ciljeva. Primenom kreativne nastave, uz svakodnevnu upotrebu tehnologije u učionici, kod svojih učenika razvijamo kritičko mišljenje, ohrabrujemo nove ideje, podržavamo razvoj veština i podstičemo kulturu lepog ponašanja.

ŠKOLSKI PSIHOLOG

Ako sebe smatrate pedagoškom elitom i verujete da svojom kreativnošću, odnosom prema radu, odgovornošću prema obavezama, moralnim kodeksom i akademskom aspiracijom predstavljate uzor učenicima, Savremena gimnazija je mesto za Vas. Zato Vas pozivamo da se prijavite za radno mesto

ŠKOLSKI PSIHOLOG / PROFESOR PSIHOLOGIJE

Odgovornosti:

 • učestvovanje u planiranju, programiranju, organizovanju, unapređivanju i praćenju rada škole i obrazovno-vaspitnog procesa;

 • čuvanje i unapređivanje mentalnog zdravlja učenika (preventivni rad), kroz proučavanje, praćenje i podsticanje psihološkog razvoja učenika;

 • širenje i obogaćivanje znanja iz psihologije i mentalne higijene među profesorima, učenicima i roditeljima, i učestvovanje u njihovoj praktičnoj primeni u obrazovno-vaspitnom radu;

 • psihološko savetovanje sa učenicima, roditeljima i profesorima;

 • ohrabrivanje pozitivnih interpersonalnih odnosa između učenika, i učenika i profesora;

 • praćenje, usmeravanje i podsticanje razvoja učenika: individualnih sposobnosti i sklonosti, intelektualnog, emocionalno-socijalnog i profesionalnog razvoja;

 • saradnja sa drugim institucijama koje imaju uticaja na školu i vaspitno-obrazovni proces;

 • izvođenje obavezne nastave prema ugovorenom fondu i usvojenom rasporedu časova;

 • obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita u skladu sa odlukama Nastavničkog veća;

 • neposredni rad sa učenicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada;

 • pripremanje i planiranje nastave prema planu i programu (nacionalni ili Kembridž);

 • ostvarivanje uloge mentora učenika kroz saradnju sa roditeljima i ostalim kolegama;

 • razvijanje etosa škole kroz projektne i druge nastavne i vannastavne aktivnosti;

 • ostale poslove u skladu sa odlukom direktora.

Kvalifikacije i veštine:

 • najmanje VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smera;

 • značajno iskustvo u pedagoškoj i školskoj psihologiji;

 • poznavanje engleskog jezika na najmanje B2+ nivou CEFR;

 • napredna znanja o upotrebi informacionih tehnologija u učionici;

 • strpljivost, energičnost, komunikativnost i posvećenost poslu;

 • otvorenost ka usvajanju savremenih pristupa nastavi;

 • psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom.

Potrebna dokumenta:

 • CV;

 • motivaciono pismo;

 • skenirana diploma o stečenoj stručnoj spremi;

 • pismo preporuke, nagrade, pohvale i slični dokumenti (ukoliko su dostupni).

Sve dodatne informacije o školi možete naći na adresi www.savremena-gimnazija.edu.rs.

Ukoliko smatrate da ispunjavate sve navedene uslove, prijavite se do 16.2.2016.

Molimo Vas da dostavite sva potrebna dokumenta na imejl

[email protected].

1 COMMENT

 1. […] post Posao u Savremenoj gimnaziji: ŠKOLSKI PSIHOLOG / PROFESOR PSIHOLOGIJE appeared first on Portal […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here