Požegi ili Požezi? – Sibilarizacija

Sibilarizacija je zamena glasova k, g, h prednjonepčanim glasovima c, z, s ispred samoglasnika i u nastavcima za oblike. Ovo je najopštije pravilo za fonološku promenu koju smo naučili u osnovnoj školi. Da li ga danas primenjujemo?

Sibilarizacija pravila

Alternacija k, g, h : c, z, s nalazi se u sledećim pozicijama:

  • Između osnove koja se završava na k, g, hi nastavkaiu nominativu množine i u dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog roda: Na mucise poznaju junaci. Rođaci su mi čestitali na toj ulozi. Od drevnih vremena orasise spominju u vezi s intelektualnošću – sam plod ima oblik ljudskoga mozga! Množina od reči duh je dusi, ali duhovi.
  • Kod imenica ženskog roda čija se osnova završava na k, g, h u dativu i lokativu jednine: Imao sam povrede na ruci i nozi. Majcise dopalo što je u reci bilo dosta neobičnih kamenčića. Čovečanstvo je u eposivisoke tehnologije.
  • Kod glagola čija se osnova završava na k, g, h u imperativu i imperfektu: peći – pekoh – pecimo; seći – sekoh – secimo; pomoći – pomogoh – pomozi; imeprfekat: pecijah, secijasmo. Secimo i pecimomeso, a onda pomozi ocu.

Sibilarizacija odstupanja

Ipak, najzanimljivija su odstupanja od ovih pravila koja su uzela velikog maha.

  • Kod ličnih imena zamena se ne vrši, pa su ispravni sledeći primeri: Zagi, Jovanki, Branki, Zorki, Dragi, Jelkisam poklonio ruže, a Luki upaljač.
  • Kod osnova na čk, ćk, ck, zg, sh, tk imamo: Izvod funkcije u datoj tačkije koeficijent pravca tangente… Pukla mi je gumica na praćki. U voćki sam našao crva, znači nije prskana! U Belgiji je sve na kocki. Odlazio je po snegu jašući na mazgi. To pripada Pashi. Četki fale zupci. Zastava je na motki. Tetki je rođendan.

Sibilarizacija primeri

Kada imate neku nedoumicu setite se nekog od ovih primera, uporedite nastavke i dobićete tačan odgovor.

  • Kod reči sa manje slogova, jer bi tada došlo do nejasnoće:

Baki i deki sam kupila rukavice, a seki kapicu koju je stavila svom zeki. Dogi i koki redovno dajem hranu. Brat igra u trećoj ligi.

  • Kod imena životinja, naročito treba obratiti pažnju ako se upotrebljavaju kao individualna imena za životinje:

 Biserki sam dala kukuruz. Plovki nije pravo što je patka. Rumenki se svi raduju jer je otelila trojke.

Kako se piše pravilno?

Ispravno je i ćurki i ćurci, guski i gusci. Guski / gusci sam iščupao pero. Kod geografskih imena: Meki, Kazablanki, Volgi, Boki, Krki.

U Požegi / Požezi i Gradiški /Gradišci upoznao sam sjajno društvo!

Dakle, ispravna su oba oblika.

Sigurno ste čuli za šalu kada vuk sretne Crvenkapu u šumi i pita je: Šta to nosiš baci? I ona baci.

Zato vodite računa kako govorite i pišete!

Za ovu promenu upotrebljavaju se i nazivi palatalizacija II i alternacija (zamena) k, g, h : c, z, s.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here