Bogovinske pećine blago istočne Srbije

Pećina predstavlja podzemnu prostoriju u Zemljinoj kori, nastalu prirodnim procesima. Pećine nastale u krasu su oblikovane hemijskim i mehaničkim delovanjem vode. Osim u tim stenama pećine nastaju i u naslagama gipsa, soli, magmatskim stenama, konglomeratima, brečama pa čak i ledu.

Osnovni delovi pećina su ulaz, kanal i dvorana. Kanal je izduženi otvor, a dvorana je prostranija šupljina najčešće nastala širenjem podzemnih kanala. Istraživanjem pećina se bavi speleologija, a istraživači pećina su speleolozi. Autori rubrike ispričaće Vam priču o pet pećina. Treća priča je o blagu Bogovinske pećine.

Priču o drugoj pećini možete pročitati OVDE.

Za Bogovinsku pećinu se dugo mislilo da je sa svojih 6000 metara najduža pećina u Srbiji.

Bogovinska pećina nalazi se u istočnoj Srbiji, na jugoistočnom obodu masiva Južnog Kučaja, koji čini deo velikog regionalnog Kučajskog-beljaničkog masiva. Smeštena je na teritoriji Opštine Boljevac, u ataru sela Bogovina.

Ulaz u pećinu nalazi se na 360 m nadmorske visine. Po morfologiji pećina ima horizontalni podzemni oblik karstnog reljefa sa kanalima u tri etaže. Veliki deo kanala Bogovinske pećine predstavlja primer erozivnih kanala.  Veliki deo kanala Bogovinske pećine reprezentativni su primeri erozivnih kanala. Donja etaža, Ponorski kanal, ima stalni tok. Gornja etaža, Visoki kanal je suv. Srednja etaža, Glavni kanal, koji čini najveći deo pećine, povremeno je hidrološki aktivan. Razlog tome je činjenica da kroz pećinu teče povremeni tok koji ističe na ulazu. To pećini daje karaket rečne izvorske pećine, odnosno pećina predstavlja povremeno vrelo.

Dublji delovi pećine obiluju pećinskim nakitom. Zanimljivost vezana za ovu pećinu je ta, da u njoj živi veoma interesantna fauna kavernikolnih zglavkara. Po značaju se izdvaja pseudoškorpija, kopneni endemski račić i suptroglofilni insekt.

U Bogovinskoj pećini postoji uređena staza za posetioce, napravljena u srednjoj etaži. Ovom stazom se može stići do najveće dvorane u pećini. Međutim, za razliku od nekih drugih pećina, svi zainteresovani posetioci u pećini mogu ući samo sa speolozima.

Značaj i lepotu Bogovinske pećine uvideli su i državni organi, te je ova pećina zaštićena zakonom kao spomenik prirode.

U okolini postoji više zanimljivih mesta koja vredi obići ili gde možete pronaći smeštaj: Felix Romuliana, Rtanj, Sokobanja, Borsko jezero, Lazareva Pećina.

Od Beograda se stiže autoputem do Paraćina, a zatim preko Boljevca do sela Bogovina.

Radović Ana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here