PRODUŽEN UPIS NA PROGRAME MASTER STUDIJA

Univerzitet u Beogradu sadrži programe master akademskih studija koji se sprovode nezavisno od ostalih fakulteta. Upis na nekim od ovih programa produžen je do 23. oktobra.

Oni koji nisu uspeli da se prijave na vreme za upis na master akademske studije ne treba da brinu. Iako je predviđeno da se do 15. oktobra obave upisne prijave, taj rok za smer Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ na Univerzitetu u Beogradu produžen je do 23. oktobra. Takođe, postoji mogućnost raspisivanja drugog upisnog roka na svim fakultetima ukoliko ostane slobodnih ili nepopunjenih mesta.

Pri Univerzitetu postoje dodatnih osam master programa, koja su manje poznata studentima i diplomcima. Budžetska mesta ne postoje, a potrebno je priložiti pri upisu motivaciono pismo, kratku biografiju (na srpskom ili engleskom jeziku) i diplomu o završenom fakultetu sa prosečnom ocenom. Na ovim studijama učestvuju profesori sa različitih beogradskih fakulteta, ugledni domaći i strani stručnjaci.

Na programu Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ (60 ESPB), 50 mesta namenjena su svim diplomcima koji su završili osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju, a na smeru Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ (120 ESPB), 50 mesta čuvaju se za one koji su završili studije u trogodišnjem trajanju. Prijemni podrazumeva intervju i kratak esej. Tokom završetka studija stiče se zvanje master-menadžer.

Ukoliko ste zainteresovani što pre odnesite dokumente u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu, koja se nalazi na Studentskom trgu broj 1. Ostali studijski programi na Univerzitetu su:

  1. Evropska i međunarodna politika i upravljanje krizom

Program je namenjen svim studentima koji su završili osnovne studije u trajanju od četiri godina. Odvija se na engleskom jeziku i ima 30 samofinansirajućih mesta. Prijemni ispit za ovaj program uključuje esej i intervju na engleskom.

  1. Menadžment poslovnih performansi

Namenjen je studentima koji su završili osnovne studije iz oblasti društveno humanističkih i medicinskih nauka. Ima 19 mesta, a prijemni podrazumeva intervju.

  1. Preduzetnički menadžment

Namenjen je studentima koji su završili osnovne studije iz oblasti tehničkih ili prirodno-matematičkih nauka. Ima mesta za 19 samofinansirajućih studenata i prijemni ispit uključuje intervju.

  1. Obrazovne politike

Namenjen je svim studentima koji su završili četvorogodišnje studije i znaju engleski jezik. Primaju 30 studenata, a prijemni ispit odnosno intervju organizuje se samo ukoliko ima veći broj prijavljenih kandidata. Pored dokumentacije, za ovaj smer potrebno je imati Europass jezički pasoš u formatu na srpskom jeziku, preporuku poslodavca, nastavnika ili druge relevantne osobe.

  1. Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

Za ovaj program mogu se prijaviti studenti svih profila koji su završili osnovne akademske studije u trogodišnjem trajanju sa znanjem engleskog jezika. Prijemni ispit je sačinjen od intervjua, a dodatno je potrebno poneti sa sobom objavljene stručne radove, ukoliko ih imate. Postoje 30 mesta na samofinansiranju.

  1. Računarstvo u društvenim naukama

Mogu se prijaviti svi studenti koji su završili osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, a biće primljeno 35 kandidata. Dodatno je potrebno naznačiti ukoliko ste student generacije na osnovnim studijama, ali i dokaze o objavljenim istraživačkim radovima u časopisima sa SCI liste. Prijava za ovaj smer obavljena je još u letnjem period, a studenti su oslobođeni plaćanja školarine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here