Projekat Budi DRUGačiji

Zavod za javno zdravlje Subotica je dobio od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu sredstva za realizaciju projekta „Budi DRUGačiji!“ Konkurs je raspisan 20. oktobra 2015. godine radi prevencije nasilja i diskriminacije u AP Vojvodini. Partneri na Projektu su Savetovalište za mlade Doma zdravlja Subotica, Kancelarija za mlade i Politehnička škola iz Subotice, Udruženje za mlade „Olovka piše srcem“ i Udruženje „AKA“.

Budi DRUGačiji
Cilj projekta „Budi DRUGačiji!“ je poboljšanje kvaliteta komunikacije, razvijanje tolerancije na različitosti i smanjenje svih oblika nasilja među mladima i nad mladima u AP Vojvodini kroz osnaživanje srednjoškolaca i jačanje njihovih kapaciteta da konstruktivno prevazilaze probleme i konflikte, kao i motivaciju da se uključuju u kreativne i sportske aktivnosti, da korisno provode slobodno vreme i usvajaju ponašanja u korist zdravlja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola Subotice i Bačke Topole, kao i srednjoškolci u celoj AP Vojvodini, a verujemo da će aktivnosti Projekta imati posredan uticaj i na ostale grupe mladih u AP Vojvodini.

Koje aktivnosti su planirane u Projektu?

  1. Planirana su 2 seminara za edukaciju vršnjačkih edukatora. Biće pozvano 30 srednjoškolaca iz Subotice i Bačke Topole koji će biti edukovani i osposobljeni da vršnjacima prenesu naučeno. Planirano je da se od najkvalitetnijih formiraju timovi vršnjačkih edukatora koji će obići sve srednje škole u Subotici i Bačkoj Topoli i sprovesti 1-2 radionice.
  2. Biće organizovana i tri seminara za prosvetne radnike i druge zaposlene u srednjim školama (dva u Subotici i jedan u Bačkoj Topoli).
  3. Za umetničke srednje škole na teritoriji AP Vojvodine biće raspisan likovni konkurs za izradu plakata na temu „Budi DRUGačiji!“. Ovim konkursom motivišemo srednjoškolce da budu kreativni, da se zabave, da korisno ispune svoje slobodno vreme, da pokažu svoje stavove, da daju svoje viđenje problema nasilja i diskriminacije, kao i da aktivno učestvuju u rešavanju problema nasilja i diskriminacije. Pristigli radovi srednjoškolaca će biti postavljeni na društvenim mrežama i biće dostupni za glasanje i komentare mladih. Za najbolja likovna rešenja su planirane nagrade koje će biti uručene na Međunarodni dan dece žrtava nasilja, 04. juna 2016. godine.
  4. Za sve srednje škole na teritoriji AP Vojvodine biće raspisan konkurs za izradu kratkog filma (mobilnim telefonom) na temu „Budi DRUGačiji!“. Ovim konkursom želimo da podstaknemo mlade da razmišljaju o posledicama nasilja i diskriminacije, kao i da ih edukujemo da preventivno deluju i aktivno učestvuju u rešavanju ovog problema. Pristigli radovi srednjoškolaca će biti postavljeni na društvenim mrežama i biće dostupni za glasanje i komentare mladih. Za najuspešnije su planirane nagrade koje će im biti uručene na Međunarodni dan dece žrtava nasilja, 04. juna 2016. godine.
  5. U Projektu su planirane dve akcije u zajednici u cilju promocije različitosti i tolerancije, te slanja pozitivnih poruka i podizanja svesti javnosti o značaju prevencije nasilja i diskriminacije u školi i društvu ukupno. Na manifestacijama će biti promovisana fizička aktivnost, sport, ples i druženje u prirodi u okviru obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti (10. maja 2016.) i Međunarodnog dana dece žrtava nasilja (04. juna 2016.).
  6. Planirana je intenzivna kampanja na društvenim mrežama, a verujemo da će i svi lokalni pisani i elektronski mediji dati punu podršku Projektu.

Projektne aktivnosti će trajati od decembra 2015.god. do kraja juna 2016.god., a izveštaj o realizaciji treba da bude gotov do 1. jula 2016. godine.

Za realizaciju Projekta je odobreno 250.000 dinara.

Koordinator Projekta je Dr Nada Kosić Bibić, načelnica Centra za promociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje Subotica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here