Konkurs za upis I godine studija na drzavne Univerzitete u Francuskoj

Maturant ste i želite da studirate u inostranstvu?

Odaberite Francusku!

Prijavite se na  ”DAP”!

Prva godina studija u FrancuskojFrancuska – 6. zemlja po izboru inostranih studenata

Francuska godišnje primi oko 360.000 inostranih studenata i pedstavlja šestu zemlju na svetu koju biraju inostrani studenti.

Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa, rezultat dugogodišnje tradicije, oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskh ustanova i istraživačkih centara međunarodnog ugleda.

Procedura predupisa na prvu godinu osnovnih studija (procedura „DAP“), nudi raznovrsne studijske programe u svim oblastima na 67 univerziteta i 20 nacionalnih škola za arhitekturu koji je primenjuju.

Kvalitetne i pristupačne studije

Studirati u Francuskoj znači iskusiti prvoklasnu naučnu i tehnološku, istraživačku i inovacionu tradiciju, uz iste uslove upisa i života kao i francuski studenti: upisne procedure su identične, kao i stečene diplome, a troškovi upisa za inostrane studente su manji nego u drugim zemljama.

U državnim visokoobrazovnim ustanovama, država finansira veliki deo troškova studiranja svakog studenta. Ovakav program omogućava da se troškovi upisa u Francuskoj održe na najnižem mogućem nivou na svetu, uz garanciju kvaliteta izdatih diploma.

Francuska je u jesen 2018. započela veliku reformu koja ima za cilj poboljšanje uslova za prijem inostranih studenata u Francuskoj. U pitanju je program pod nazivom « Bienvenue en France » ili “Dobrodošli u Francusku” koji ima za cilj da do 2027. godine primi pola miliona inostranih studenata. On podrazumeva izvesne olakšice kada je u pitanju vizni režim, ali i brojne dodatne mere: veći broj studijskih programa na francuskom i engleskom jeziku, kao i brendiranje visokoobrazovnih ustanova koje primaju inostrane studente u Francuskoj.

U okviru ove posebne procedure budući studenti iz Srbije koji žele da upišu studije prvog stepena u Francuskoj, posle završene mature, od sada će ostvaritivati pravo na puno ili delimično oslobađanje od plaćanja troškova školarina što predstavlja značajnu finansijsku pomoć.

Francuska je i deo evropskog visokoobrazovnog sistema, što omogućava svakom upisanom studentu na neku od francuskih visokoškolskih ustanova da deo svojih studija provede i u nekoj drugoj zemlji, članici Evropske unije. Harmonizacija nivoa studija (L/M/D) među različitim zemljama, članicama Evropske unije, omogućava studentu koji stekne diplomu u Francuskoj da ima i diplomu koja je priznata u okviru evropskog visokoobrazovnog prostora.

Procedura DAP – predupis na I godinu osnovnih studija

Diploma osnovnih studija stiče se nakon tri godine studija na univerzitetu. Ona postoji za gotovo sve naučne discipline i delatnosti. Diploma osnovnih studija („Licence“) jeste nacionalna diploma visokoobrazovnog sistema koja vredi 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova).

Ova diploma istovremeno priprema studenta za nastavak studija i za zaposlenje. Studijski programi u okviru diplome osnovnih studija organizovani su tako da omoguće studentu da postepeno izabere svoju orijentaciju. Ovakav način organizacije studija pruža mogućnost da lični i profesionalni projekat studenta sazri kroz vreme.

Predupis na I godinu osnovnih studija – procedura ʺDAPʺ 

Zahtev za predupis preko procedure „DAP“ podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj. Namenjena je maturantima, svršenim maturantima ili onima koji imaju bilo koju drugu ekvivalentnu diplomu koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ako ste maturant i imate boravak u Srbiji, treba da popunite zahtev za upis na I godinu studija na državne univerzitete (uključujući i prvu godinu zdravstvenih struka), tzv. „beli“ dosije, koji možete da preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva visokog obrazovanja i naučnog istraživanja (MEESR) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

Možete da odaberete jedan program na 3 univerziteta po redosledu prioriteta; tri različita studijska programa na istom univerzitetu i tri različita studijska programa na 3 različita univerziteta.

Za studije svih ciklusa arhitekture (od prve godine do Master nivoa, kao i za sticanje licence za rad u svojstvu arhitekte u Francuskoj), treba da popunite zahtev za upis na studije na Nacionalnim visokim školama za arhitekturu, tzv. „žuti“ dosije, koji možete da preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva kulture i komunikacija http:// www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11962.do.

Treba da odaberete dve škole po redosledu prioriteta.

Uslovi za upis preko procedure ʺDAPʺ

Rokovi

Procedura DAP otvorena je uglavnom od novembra do polovine januara.

Jezik

Maturanti iz Srbije obavezno moraju da steknu diplomu o znanju francuskog jezika minimum DELF B2 u trenutku podnošenja dosijea. Za one koji pohađaju frankofonu dvojezičnu nastavu i učenike Filološke gimnazije iz Beograda, sticanje srpske diplome („mature“) oslobađa ih dostavljanja diplome DELF.

Upis na fakultet u Srbiji

Prilikom definitivnog upisa na francuski univerzitet, potrebno je da studenti imaju potvrdu o pristupu visokoobrazovnom sistemu u Srbiji iz iste oblasti koju žele da studiraju u Francuskoj.

Detalji u vezi sa „DAP“ procedurom, neophodnom dokumentacijom, kalendarom upisa kao i zahtevom za upis dostupni su na zvaničnom sajtu (MEESR) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

Zakažite sastanak

Kada se dosije pošalje, više nije moguće izmeniti ni program studija ni univerzitet. Zato je neophodno da ga dobro pripremite.

Campus France je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti. Kancelarija Campus France Srbija vam je na raspolaganju za pomoć i savetovanje i nalazi se u samom srcu Beograda u Zmaj Jovinoj 11, 11000 Beograd.

Kontakt osoba je Sandra Elezović, [email protected], 011/302-3657.

U aktuelnim sanitarnim okolnostima sastanci se isključivo zakazuju mejlom i odvijaju se onlajn.

Korisni linkovi

 

Deset dobrih razloga da studirate u FRANCUSKoj!

Svake godine oko 750 studenata iz Srbije odabere Francusku za studiranje. Poput njih odlučite se i vi za studije i visokoobrazovni sistem koji garantuju:

 1.  Izuzetan kvalitet i raznovrsnost studija
 2.  Bogatu ponudu strukovnih studijskih programa
 3.  Internacionalizaciju obrazovnog sistema i diplome priznate u Evropi i svetu
 4.  Naučno-istraživački rad visokog nivoa i više od 270 doktorskih škola
 5.  Jednak odnos prema svim studentima – i francuskim i inostranim
 6.  Troškove studija koji su među najnižima na svetu
 7.  Finansijsku pomoć države za smeštaj za sve studente
 8.  Znanje francuskog kao međunarodnog jezika
 9.  Izuzetan kvalitet života
 10.  Dinamičnu ekonomiju i inovativnu industriju
 • Francuska, 6. zemlja po izboru inostranih studenata
 • 9 do 10 studenata preporučuje Francusku kao destinaciju za studiranje
 • 42% doktoranata u Francuskoj su inostrani studenti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here