RECI NE NASILJU (3): Seksualno nasilje

„Za razliku od drugih oblika nasilja, seksualno nasilje zadire u intimnu sferu života osobe koja ga je preživela.“

„Seksualno nasilje uključuje svaki fizički, vizuelni, verbalni ili seksualni čin koji je, u vreme kada se dogodio ili naknadno, žena ili devojka doživela kao pretnju ili napad, koji ju je povredio ili degradirao, i/ili u kojem joj je oduzeta kontrola u intimnom kontaktu.“ (Liz Kelly)

Seksualno nasilje predstavlja prisilni i neželjeni seksualni odnos ili pokušaj ostvarivanja istog, neželjeni seksualni komentar ili predlog koji je usmeren protiv osobe i njene seksualnosti, a koji može počiniti ne samo nepoznata osoba, već i prijatelji ili poznanici, tj. osobe u koje imamo poverenja. Ovaj oblik nasillja se može dogoditi svuda – na ljubavnom sastanku, na poslu, u školi, na fakultetu, na ulici, čak i u braku. Incest, seksualna zloupotreba dece i odraslih za prostituciju ili snimanje pornografskih sadržaja, kao i trgovina ženama u svrhu seksualne eksploatacije (jedan od dva najrasprostranjenija oblika trgovine ljudima u svetu, gde su žene i devojčice prinuđene na pružanje seksualnih usluga i ostvarivanje profita u korist trgovca) takođe spadaju u ovaj vid zlostavljanja.

nasilje

Silovanje je najteži oblik seksualnog nasilja koji ostavlja dugotrajne posledice. Ubraja se u izuzetno teška i traumatska iskustva.

Nekoliko istina o silovanju: žrtva silovanja nije kriva; ne želi i ne izaziva silovanje; sramota silovanja je nasilnikova sramota; silovanje nije posledica afekta, već je reč o unapred isplaniranom činu nasilja; najčešće su žrtve žene i one u 80% slučajeva poznaju svoje napadače; silovatelji su obično muškarci svih društvenih slojeva, obrazovanja, nacionalnosti i sl; žene i dalje nemaju adekvatnu podršku u većini institucija, a društvo svojim predrasudama održava ovaj oblik nasilja. 

Žrtve seksualnog nasilja mogu da budu svi, bez obzira na uzrast, socijalni status i sl.

Silovanje je zločin!

Kako naglašava Ana Bukvić, konsultantkinja Autonomnog ženskog centra, specifičnost ove vrste nasilja je u tome što ono zadire u intimnu sferu života osobe koja ga je preživela.

„Silovanje nije samo fizički napad, nego povreda ličnih, intimnih i psiholoških granica. To je rodno zasnovano nasilje, rodni zločin, predominantno počinjen od strane muškaraca protiv žena i devojaka, ali takođe i protiv dečaka i drugih muškaraca“, ističe Bukvićeva.

S obzirom na to da je počinitelj seksualnog napada uglavnom poznat i blizak žrtvi, prijave su vrlo retke. Osobe koje su doživele ovakva traumatična iskustva obično biraju da o tome ćute, baš zato što je u društvu pitanje seksualnosti i seksualnih odnosa i dalje tabu, a predrasudama se nameće osećaj krivice žrtvi koja je nasilje pretrpela. Takođe, nasilnici u svojim mehanizmima moći i kontrole uvek normalizuju svoje nasilno ponašanje i interese i prebacuju na žrtve odgovornost za nasilje koje vrše. Žrtve se stide svoje pozicije, osećaju krivicu zbog svoje situacije i veruju da su same odgovorne za to što im se događa

Ali, nije sramota biti žrtva nasilja.

Dešava se svima.

Može se desiti i tebi!

Bitno je da znamo kako se protiv nasilja možemo boriti. Ako glasno i javno govorimo o tome, ako prijavljujemo nasilnike, možemo doprineti rešavanju ovog velikog, društvenog problema.

„Ono što počne vriskom, ne sme se završiti ćutanjem!“

Na sajtu www.nasiljenemaopravdanja.org možeš pronaći SOS brojeve telefona, a imaš mogućnost i da sa drugima podeliš svoju priču kako bi sebi, ali i njima pomogao i pokazao da nisu sami.

Samo zajedno se možemo izboriti za sigurnost i bezbednost svih nas.

Kako da pružimo podršku ženama koje su pretrpele seksualno nasilje?

Šta mogu da uradim ukoliko sam preživeo/la neki oblik nasilja?

Kontaktirajte SOS telefone na kojima pozivi mogu biti anonimni http://www.zeneprotivnasilja.net/o-nama/spisak-organizacija

Kontatirajte centar za socijalni rad: http://www.womenngo.org.rs/publikacije/publikacije-o-nasilju/291-postupanje-centra-za-socijalni-rad-u-situacijama-nasilja-u-porodici-2013

Pozovite policiju: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/Policija_letak_2011.pdf

Pročitajte Sigurnosni plan: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-novo/Sigurnosni-plan_2011.pdf

Kontaktirajte SOS telefon za pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima: http://www.astra.org.rs/sos-telefon-i-pomoc-potencijalnim-zrtvama-trgovine-ljudima/strana-za-zrtve/

Pročitajte priručnike o trgovini ljudima: http://www.astra.org.rs/izdanja/prirucnici/

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here