Sant’Anna School – stipendije za doktorske studije u Italiji

Sant’Anna School of Advanced Studies nudi stipendije za studiranje i istraživanje u oblastima Prava i Svetske politologije (Human Rights and Global Politics).

Sant’Anna School of Advanced Studies je državni univerzitet sa posebnom autonomijom – radom u oblasti primenjenih nauka: ekonomije, menadžmenta, politologije, prava, poljoprivrednih nauka, biotehnologije (uzgajanje biljaka), medicine, industrije i informacionog inženjerstva. Univerzitet nudi studentima provođenje istraživanja u prijatnim uslovima u Italiji.

Cilj trogodišnjeg programa nastave je da se studentima da mogućnost ne samo vršenja istraživanja, već i izgrađivanja sopstvene karijere u širokom krugu međunarodnih, nacionalnih i regionalnih organizacija, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru.

U okviru programa istraživanja se mogu vršiti u sledećim obalstima:

  • Zakon o poljoprivredi, hrani i poljoprivrednoj okolini
  • Javno međunarodno pravo
  • Politička ekonomija
  • Politička filozofija.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

Posle trogodišnjeg programa studiranja, provođenja istraživanja, na osnovu disertacije u kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja, student stiče zvanje doktora nauka. Takođe će kandidati morati da polože usmeni ispit.

Studenti dobijaju stipendiju u iznosu od 14.000€ po godini.

Konkurisati za stipendiju mogu studenti svih zemalja koji su stekli zvanje mastera i imaju odlične ocene.

Za kandidate je dobro da posete sajt organizatora i dobiju uvid u istraživanja koja se trenutno vrše. Veoma je važno da tema na koju se vrši istraživanje bila takva, da univerzitet može da za nju pronađe mentora.

Prijave se primaju do 15. 06. 2017.

Informacije o dokumentaciji koju treba predati mogu se naći ovde.
Detaljnije o programu na sajtu organizatora.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here