Savremen program studiranja – MEF

Izabrati Fakultet kome ćemo ukazati poverenje, kome ćemo se prepustiti da od nas napravi budućeg poslovnog lidera, predstavlja veoma tešku i izazovnu odluku. Naš partner, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) uradio je niz istraživanja na temu „Šta mladi žele, šta njima treba, a šta dobijaju“. Poražavajuća statistika pokazuje da velika većina mladih završava Fakultet bez jednog dana radnog iskustva, bez rešenog poslovnog problema, bez znanja o tome šta predstavlja istinski poslovni izazov, bez iskustva za timski rad, bez entuzijazma i sa potpuno pogrešnom slikom o tržištu rada.

Tim stručnjaka iz svoje oblasti na MEF-u, kreirao je niz projekata koji se bave ovim problemom. Savremen sistem studiranja i jedinstveni pristup studentima, ključni su faktor za brz razvoj ovog Fakulteta. Pogledajte o kojim projektima je reč:

Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne procese – Aktivnost Instituta je usmerena na naučno-istraživački rad primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i unapređenja obrazovno-nastavne delatnosti.

MEF Inovacioni centar – Među brojnim projektima i ciljevima centra, izdvojili bismo stručno osposobljavanje i usavršavanje mladih talenata, studenata MEF-a. Realizacija se radi putem organizovanja tematskih i popularnih sastanaka, skupova, prezentacija, sajmova, seminara, kurseva i drugih oblika edukacija u zemlji i inostranstvu.

Centar za karijerno vođenje – Centar ima za cilj da pruži podršku studentima u razvoju znanja i veština, kao i da se posreduje u procesu zapošljavanja, odnosno da osposobi diplomce za traženje posla. Osnovni zadaci centra su: ostvarivanje kontakata sa nadležnim službama za zapošljavanje, organizovanje stručne prakse studenata, analiziranje efikasnosti studiranja.

Kreativna radionica – MEF kroz interaktivan način rada sa studentima, predstavlja još jedan model praktične primene teorijskog znanja. Kreativna radionica osmišljena je kroz predavačko-takmičarski koncept. Predavanja su usmerena na obradu aktuelnih ekonomskih tema upotpunjenih strateškim i motivacionim stručnim savetima.

Virtuelno preduzeće – Kao najnoviji trend savremenih obrazovnih sistema, pomoću naučno zasnovane metodologije osmišljene da podstakne preduzetničko ponašanje i kompetencije u različitim poslovnim situacijama, snažno podstiče interaktivno učenje i brzo sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za biznis po konceptu tržišne ekonomije u svakodnevnoj praksi realnog preduzeća.

Kao potvrdu za kvaliteta rad i inovativan pristup studentima, MEF je stekao dva nova akreditovana programa: Studije na daljinu (DLS) i Primenjene informacione tehnologije.

Neka vaše zvanje, dobije MEF znanje!

www.mef.edu.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here