Smart kolektiv: Program razvoja talenata – Specijalista za izveštavanje o održivosti

 

Smart kolektiv poziva mlade diplomce, studente i studentkinje završnih godina fakulteta da se prijave za program razvoja talenata u oblasti društveno odgovornog poslovanja, stručna oblast –izveštavanje o održivosti.

Program se zasniva na kombinaciji edukacije i praktičnog rada kroz četvoromesečnu stručnu praksu iz oblasti društveno odgovornog poslovanja u užoj tematskoj celini – izveštavanje o održivosti.Izabrani kandidati će u okviru programa imati prilike da se upoznaju sa procesom GRI izveštavanja i učestvuju u procesu pisanja izveštaja, kao i da sarađuju sa vodećim kompanijama u Srbiji.Nakon uspešno završene prakse postojimogućnost angažovanja  u Smart kolektivu.

Smart kolektiv

Tražimo kanditate/kinje koji su:

  • diplomci, studenti završnih godina, master studija iz oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta i organizacionih nauka, sa ili bez radnog iskustva;
  • sposobni za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
  • analitični i organizovani;
  • željni da steknu nova znanja i veštine, i profesionalno se usmere na rad u oblasti društveno odgovornog poslovanja;
  • motivisani da doprinesu misiji naše organizacije;

Na kraju programa od kandidatata se očekuje da usvoji stučna znanja u oblasti društveno odgovornog poslovanja i metodologija koje se koriste za izveštavanje, upozna se i ovlada procesom pisanja izveštaja koji zahteva koordinaciju različitih sektora u kompaniji, razvije jake analitičke i organizacione veštine, kao i veštine pisanja.

Pored prethodo navedenih mogućnosti za profesionalni razvoj, kandidati koji uspešno završe praksu dobiće potvrdu, kao i simboličnu mesečnu novčanu nadoknadu koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova prakse (npr. lokalni transport).


Prijavljivanje:

Za prijavu je potrebno dostaviti:

– CV imotivaciono pismo;
– esej do 1000 rečina temu Značaj Izveštavanja o održivosti u savremenom poslovanju.
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na dodatna testiranja.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavitina e-mail adresu: [email protected] sa naznakom: Prijava za praksu_Izveštavanje o održivosti

Konkurs je otvoren do 31. marta 2017.

Izveštavanje o održivosti i društveno odgovornom poslovanju je sve zastupljenija svetska praksa odgovornih kompanija, koja im omogućava da prate svoje ekonomske, ekološke i društvene uticaje, i o tome informišu zainteresovanu javnost. Pored toga, ova vrsta nefinansijskog izveštavanja olakšava kompanijama postavljanje i implementaciju strategija, i posebno, doprinosi transparentnosti u komunikaciji sa stejkholderima. Više informacija ovde.

Smart kolektiv je dinamična i kreativna organizacija civilnog društva osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je promovisanja koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here