Sve što treba da znate o oralnoj kontracepciji (2. deo)

U našem prethodnom tekstu o oralnoj kontracepciji – Sve što treba da znate o oralnoj kontracepciji (1.deo)–  saznali ste najbitnije činjenice o ovim lekovima. Sada kada znamo kada se i kako koriste, ko sme, a ko ne sme da ih primenjuje, da krenemo sa odgovorima na još neka od najčešće postavljanih pitanja.

Da li se pilule mogu  kupiti u apoteci bez recepta lekara?

Ne. S obzirom da neželjeni efekti  na ove lekove mogu biti jako ozbiljni u određenim slučajevima, neophodno je da se, pre nego što krenete sa upotrebom kontraceptivnih pilula, konsultujete sa lekarom.

Mogu li pilule zameniti upotrebu kondoma?

Važno je naglasiti da  pilule ne pružaju nikakvu zaštitu od polno prenosivih bolesti.  Preporučuje se, dakle, da ih u cilju kontracepcije koriste žene koje imaju stalnog partnera.  U ostalim slučajevima, treba kao zaštitu koristiti kondom. Kondom je zlatni standard za prevenciju polno prenosivih bolesti i ima vrlo visok nivo pouzdanosti kada je reč o sprečavanju trudnoće.

Šta ako preskočim pilulu?

Ako ste propustili jednu pilulu, uzmite je čim se setite i nastavite sa uzimanjem preostalih pilula u uobičajeno vreme. Ako ste zaboravili da uzmete više pilula, uzmite pilulu koja je najskorije propuštena čim se setite, a preostale pilule uzmite u uobičajeno vreme.

U ovom slučaju, neophodna je primena kondoma sve dok se ne popiju pilule za 7 dana za redom. Ako ste zaboravili pilulu u 3. nedelji (15-21 dan), preskočite interval bez pilule kada završite sa započetim pakovanjem i odmah pređite na sledeću kutiju. Važno je napomenuti da ako se javi povraćanje u toku dva sata od uzimanja pilule, neophodno je uzeti drugu pilulu što je pre moguće.

Šta je pilula za jutro posle?

Pilule za urgentnu (postkoitalnu) kontracepciju, poznatije kao ‘’pilule za jutro posle’’, se koriste za sprečavanje neželjene trudnoće nakon nezaštićenog ili rizičnog seksualnog odnosa.  Vrlo je bitno znati da se ove pilule koriste samo u izuzetnim slučajevima i nikako se ne smeju uzimati često.

Urgentna kontracepcija  sprečava implantaciju oplođene jajne ćelije. Efikasna je ako se uzme u roku od 72 sata nakon rizičnog seksualnog odnosa, a zatim nakon 12 sati ponovo. Postoje i pilule koje se mogu uzeti jednokratno. Što se pilula ranije popije, njena efikasnost je veća. Čest neželjeni efekat je povraćanje, pa ako do njega dođe u roku od dva sata od uzimanja, treba ponovo uzeti lek. Iako se može kupiti bez recepta, preporučuje se da se pre upotrebe posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.

 Da li drugi lekovi utiču na efikasnost  kontraceptivnih pilula?

Postoje lekovi koji  utiču na efikasnost KOK. To su antibiotici širokog spektra, grizeofulvin, rifampicin, rifabutin, antikonvulzivi (antiepileptici).

Da li kombinovani kontraceptivi mogu da se primenjuju u još nekom obliku sem oralno?

Postoje kombinovani kontraceptivi u vidu injekcija koje se daju na 4 nedelje, kombinovani kontraceptivni flaster i vaginalni prsten. Ove metode su jednostavnije jer ne zahtevaju svakodnevnu primenu. Ipak, pošto su ove metode relativno nove, još uvek ne postoji dovoljno podataka o njihovoj bezbednosti.

Kada se koristi mini-pilula?

Progestinske pilule (mini-pilule) se kao kontracepcija koriste kod žena kod kojih je KOK kontraindikovana, a naročito su pogodne kod starijih žena. Dosta česti neželjeni efekti  su izostanak ili neredovna krvarenja. Dostupna su pakovanja od 28 tableta koje se uzimanju svakodnevno i ne pravi se pauza između kutija.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here