Trening: Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja

Fondacija Tempus organizuje besplatni trening ” Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja ” u periodu od 8. – 10. maja 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Glavni ciljevi treninga su:
razumevanje koncepta i principa preduzetništva,
upoznavanje sa korisnim alatima i metodama za podsticanje mladih prilikom pokretanja sopstvenog posla,
upoznavanje sa koracima od značaja za pokretanje preduzetničke ideje,
podrška organizacija i institucijama koje rade sa mladima u cilju usmeravanja i osnaživanja mladih koji imaju preduzetničku ideju,
sticanje znanja o mogućnostima Erazmus+ programa, posebno o projektima Strateških partnerstava koji, između ostalog, daju podršku i preduzetničkim idejama mladih.

Trening je otvoren za predstavnike organizacija/institucija iz Srbije koje rade i koje planiraju da rade sa mladima u sferi preduzetništva.

Polaznici obuke će moći da:
primene odgovarajuće metode za osnaživanje mladih da pokrenu svoj posao,
osmisle aktivnosti iz oblasti preduzetništva na lokalnom i međunarodnom nivou,
naprave biznis plan i plan za pokretanje svog posla,
odaberu adekvatne izvore finansijske podrške i finansiranja preduzetničke ideje.

Radi učešća na treningu, potrebno je popuniti prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 02. maj 2018. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika treninga je ograničen. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i o broju osoba iz iste organizacije/KzM/institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove.

Fondacija Tempus pokriva troškove programa, smeštaja, materijala, osveženja, hrane tokom trajanja treninga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here