Trening na temu inkluzije – Fer-plej: obrazovanjem do jednakih mogućnosti

Fondacija Tempus organizuje trening na temu inkluzije – „Fer-plej: obrazovanjem do jednakih mogućnosti“ u periodu od 20. – 22. marta 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Trening je otvoren za predstavnike organizacija/institucija iz Srbije koje rade i koje planiraju da rade sa mladima sa smanjenim mogućnostima.

Tokom treninga učesnici će:

  • steći razumevanje koncepta i principa inkluzije u omladinskom radu;
  • razviti veštine prepoznavanja grupa mladih sa smanjenim mogućnostima kao i njihovih potreba;
  • razumeti važnost strateškog pristupa inkluziji radi ostvarivanja dugoročnih efekata projekata;
  • se upoznati sa tehnikama uključivanja mladih sa smanjenim mogućnostima u sve faze projektnog ciklusa.

Radi učešća na treningu, potrebno je popuniti prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. godine u 23.59.

Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i o broju osoba iz iste organizacije/KzM/institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove. Fondacija Tempus pokriva troškove smeštaja, materijala, osveženja i hrane tokom trajanja treninga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here