Konferencija – Zapošljivost mladih u riziku

SOS Dečija sela Srbija, povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, 20. februara, sa početkom u 14 časova, u okviru projekta „Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku“, organizuju konferenciju „Zapošljivost mladih u riziku“, sa ciljem da predstavnici mladih i privrede uspostave dijalog o načinima za povećanje zapošljivosti mladih iz socijalno i ekonomski najugroženijih grupa na teritoriji Beograda. Konferencija se održava u Kafe baru „16“ (Gospodar Jovanova 46), socijalnom preduzeću koje, kroz obuke za konobare i barmene, mladima koji su koristili usluge Svratišta, pomaže u pronalasku posla i osamostaljivanju.

O merama i politikama za zapošljavanje mladih iz rizičnih grupa na otvaranju konferencije će govoriti:

Dragomir Petornijević, predsednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda,
Vesna Živković Kostić, načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništvo, Nacionalna služba za zapošljavanje,
Marčela Vuinac-Obućina, načelnica Odeljenja za obrazovanje i obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje,
Irena Đorđević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED),
Aleksandra Grubin, menadžerka projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju“ (Fondacija SOS Dečija sela Srbija).

U drugom delu konferencije, biće orgnizovani susreti poslodavaca i mladih, u okviru kojih će mladi, kroz razgovor sa predstavnicima kompanija, govoriti o svojim potrebama i iskustvima, kad je u pitanju traženje i zadržavanje posla, dok će poslodavci mladima govoriti o znanjima i veštinama koji su potrebni za pronalazak posla i razvoj karijere.

U okviru konferencije predstaviće se i udruženja koja rade na povećanju zapošljivosti mladih: Centar za integraciju mladih, Centar za socijalno preventivne aktivnosti „GRIG“, Centar za pozitivni razvoj dece i omladine „CEPORA“, Dobrotvorna organizacija srpske pravoslavne crkve – „Čovekoljublje“, Centar za socijalnu integraciju dece i mladih „ZVEZDA“ i Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – „NEOSTART“.

Karijerni centar „Jaki mladi“ otvoren je u okviru projekta „Jaki mladi – – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku“, koji SOS Dečija sela Srbija sprovode u partnerstvu sa nemačkom Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima , uz sufinansiranje nemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ). Osnovna uloga Centra „Jaki mladi“ je podrška u povećanju zapošljivosti mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda.

Fokus je na mladima od 16 do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela. Do sada je Centar “Jaki mladi” pružio različite usluge za povećanje zapošljivosti za preko 190 mladih.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece. U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

Međunarodni dan socijalne pravde, obeležava se širom sveta, sa ciljem borba protiv siromaštva i stvaranje jednakih šansi za sve. Današnji dan je podsetnik na neophodnost svakodnevnog zalaganja za borbu protiv socijalne isključenosti, kao i na to da je neophodno obezbediti da svi imaju pristup osnovnim pravima, kao što su obrazovanje, stanovanje i socijalna zaštita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here