Strah od ptica i ostalih pernatih životinja

Sigurno je da se ponekad zapitate koliko i kakvih sve strahova ima? Kada pročitamo malo o ovoj temi, zapravo shvatimo da ima mnogo strahova koji su skoro nerealni i pomalo smešni. Ipak, zapitajte se da li su baš svima smešni? Ne treba ismevati strahove, treba ići njima u susret i osobama sa strahom pružiti pomoć i podršku u prevazilaženju istih.

Pteronofobija i ornitofobija

Jedan od strahova koji je manje poznat jeste pteronofobija. Ovo je strah od perja i bilo kakvog kontakta sa perjem. Blisko povezan strah sa pteronofobijom je i ornitofobija koja predstavlja strah od pernatih životinja, najviše strah od ptica i stah od golubova posebno.

Čudni strahovi, zar ne?

O ovim strahovima kako na internetu tako i u literaturi možemo naći malo informacija. Literatura koja je korišćena za pisanje ovog teksta nije ni u knjizi ni na internetu, već je kao izvor informacija pomogla osoba koja poseduje upravo dva straha gore navedena u tekstu.

Naime, kao i svaki strah i ovaj izaziva paniku, ubrzan rad srca i povišen adrenalin. Takođe, osobe koje imaju ovaj strah plaše se svakog potencijalnog kontakta sa pernatom životinjom.

Strah od ptica
Izvor: pixabay.com

Fobija od ptica

Najčešće osobe sa fobijom od ptica iz svoje ishrane izbacuju konzumiranje hrane koja je poreklom od pernatih životinja. Plaše se dodira sa tom životinjom a prilikom boravka u istom prostoru, kao i pomenute životinje, osećaju nelagodu i prisustvo straha.

Ne osećaju se bezbedno. Strah može da bude toliko snažan da osoba jednostavno misli da svaka pernata životinja ide baš u pravcu u kom se i sama osoba kreće i da životinja želi da je napadne.

Ovaj strah može da se stekne u bilo kom periodu života kada osoba doživi neprijatan kontakt sa životinjom, najčešće je slučaj sa domaćim pernatim životinjama. Međutim, najčešće se dešava da se strah stekne u ranom detinjstvu, da li neprijatnim kontaktom sa životinjom ili putem prenošenja straha od odrasle osobe.

Svakako treba biti oprezan jer svaka  životinja se brani u situaciji kada se oseti ugroženom, takav je slučaj i sa pernatim životinjama. Naročito kada su mladunci u pitanju, odrasle životinje postaju osetljivije i postavljajući se zaštitnički mogu naneti telesne povrede čoveku.

Strah od perija
Izvor: pixabay.com

Postavlja se pitanje da li se strah može pobediti?

Odgovor je da se strah ne može pobediti, ali zato ga možemo prevazići. Ali, put do prevazilaženja straha je dug i težak rad. Ukoliko neka osoba misli da može pobediti strah ona se nalazi u zabludi, jer upravo tako poriče strah i ne prihvata ga na pravi način.

Pokušavanje da se strah potisne može u osobi, koja to pokušava, samo prouzrokovati još veći stepen straha, jer strah kao i svako drugo osećanje nije moguće potisnuti u potpunosti. Zato je najbolje strah prevazići postepeno

Najpre bi osoba koja poseduje strah trebalo pre svega da se usredsredi na suočavanje sa strahom. Suočavanje sa strahom znači prihvatanje straha i nastojanja da se isti strah prevaziđe.

Ornitofobija iz ugla osobe koja ne poseduje ovaj strah je smešna i neshvatljiva.

Osoba koja ima ovaj strah u nekim trenucima shvata da je upravo taj strah i pomalo nerealan, ali i uprkos tome, teško je strah savladati i prevazići ga. Svakako je moguće da se strah prevaziđe, ali nikako ne treba to činiti na silu, jer onda može da se dogodi da se strah još više poveća.

Osoba koja poseduje određeni strah treba da se suoči sa strahom i stremi ka tome da se istog oslobodi.

Svaki strah na određen način osobu koja ga poseduje lišava jednog dela slobode, tačnije stvara ograničenja u određenim momentima kada strah nastupi.

Zato treba pristupiti rešavanju problema i prevazići  strah, to se može svrstati i u veliki lični uspeh, nakon čega osoba koja je strah posedovala može da živi srećnije i zadovoljnije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here