21. mart – međunarodni Dan borbe protiv rasizma

21. mart se u celom svetu obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv rasizma,  dan koji su ustanovile Ujedinjene nacije 1966. godine. Ovim danom se obeležava sećanje na događaje koji su se odigrali 21. mart 1960. kada je, u Šarpvilu, u Južnoj Africi, policija otvorila vatru i ubila 69 ljudi koji su mirno protestvovali protiv zakona aparthejda o ispravama. 

Borba protiv rasizma svuda, svaki dan, čitave godine„, a svake godine međunarodni Dan borbe protiv rasizma ima određenu tematiku. Pre pet godina, 2010. godine je to bila „diskvalifikujte rasizam„, dok se 2014. godine raspravljala „uloga lidera u borbi protiv rasizma i rasne diskriminacije„. Ujedinjene nacije su za 2015. godinu spremne da debatuju na temu „učenje iz istorijskih tragedija kako bi se borili protiv rasizma danas„.

U istoriji rasizam je imao i institucionalnu formu, nastajao je u mešanim sredinama gde je sprovođena rasna segregacija i rasna diskriminacija. A najpoznatiji su primeri neki od delova SAD i Južna Afrika.

Naime u Americi je u 19. veku Kju Kluks Klan svojim zagovaranjem rasne superiornosti belaca, rasizmom, homofobijom, nativizmom postao veliki pokret, kao i pretnja za ljude koji su se nalazili na njihovoj „crnoj listi“. Služili su se metodama nasilja i zastrašivanja, u cilju ugnjetavanja američkih crnaca kao i drugih etnilkih grupa. Njihova brutalnost se i danas ne može tačno proceniti.

Kroz vreme mnogi ljudi su se istakli u borbi protiv rasizma, a ujedno i u borbi za ljudska prava. Jedan od najpoznatijih svakako je Martin Luter King koji je u svojim govorima zagovarao metode nenasilja. Bio je jedan od pokretača marša na Montgomeri, koji je imao za cilj da donese glasačko pravo crncima u Americi.

Prvi demokratski izabran predsednik Južne Afrike, Nelson Mendela, je važio za jednog od glavnih boraca protiv dominacije belaca nad crnim narodom. A bio je cenjen zbog napora da ujedini narode i plemena u Južnoj Africi koji su do tad živeli rasno podeljeni.

U borbi protiv rasizma uključeni su mnogi pokreti, organizacije, pojedinci, pa su se vremenom razvile i političke orijentacije suprotne rasizmu. Liga naroda je jedna od međunarodnih organizacija koja se bavi mnogim gorućim pitanjima društva, a bila je i prva organizacija koja je predložila program za eliminisanje rasizma.

U modernom društvu rasizam se smatra nespojivim sa načelima liberalne demokratije. Zbog toga je institucionalni rasizam gotovo potpuno odbačen, ali to ne znači da rasistička verovanja još uvek nisu prisutna u svetu. Zato se svake godine podsećamo da svako ljudsko biće treba i mora da živi u zemlji gde će ljudima da se sudi ne na osnovu boje kože, već na osnovu njihovog karaktera„.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here